KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Kulczyk Oil Ventures

Udostępnij artykuł

Kulczyk Oil Ventures (KOV) to kanadyjska spółka zajmująca się poszukiwaniami oraz wydobyciem ropy naftowej i gazu należąca do Grupy Kulczyk Oil Ventures. Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego został złożony przez KOV 18 listopada ubiegłego roku.
 
Wyłącznym Globalnym Koordynatorem i Wyłącznym Prowadzącym Księgę Popytu jest HSBC Bank plc („HSBC”), stojący na czele konsorcjum, w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK SA, Erste Group Bank AG and Erste Securities Polska SA. Doradcą finansowym Spółki jest Lazard & Co., Limited.  
Kulczyk Oil jest międzynarodową spółką działającą w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu, z głównymi aktywami na terytorium Sułtanatu Brunei („Brunei”) oraz Syryjskiej Republiki Arabskiej („Syria”). 14 września Spółka poinformowała o zwiększeniu zaangażowania na terytorium Brunei i nabyciu udziału w Umowie o Podziale Wpływów z Wydobycia z Bloku M w wyniku przejęcia australijskiej spółki Triton Hydrocarbons Pty Ltd., a w komunikacie z 18 listopada 2009 r., o zamiarze nabycia udziałów w ukraińskiej spółce zajmującej się wydobyciem gazu ziemnego, pod warunkiem zamknięcia IPO. Na terytorium Brunei, KOV jest właścicielem 40 proc. udziału w Umowie o Podziale Wpływów z Wydobycia, uprawniającej spółkę do prowadzenia poszukiwań i wydobywania ropy naftowej i gazu z Bloku L, obszaru koncesyjnego o powierzchni 550 tys. akrów (220 tys. ha), obejmującego tereny lądowe i morskie w północno-wschodniej części kraju, oraz 36 proc. udziału w Umowie o Podziale Wpływów z wydobycia, uprawniającej spółkę do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku M, obszaru koncesyjnego o powierzchni 774 tys. akrów (301 tys. ha), obejmującego obszar lądowy na południe od granicy Bloku L.
 
Na terytorium Syrii, Kulczyk Oil jest 100 proc. udziałów w Kontrakcie na Poszukiwanie, Udostępnienie i Wydobycie Ropy naftowej, co uprawnia spółkę do prowadzenia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu z Bloku 9, obszaru koncesyjnego o powierzchni 1 003 200 ha (ok. 2,5 mln akrów), usytuowanego w północno-zachodniej części Syrii.
Kulczyk Oil wyraził zgodę na przekazanie 20 proc. udziału w prawie użytkowania górniczego na rzecz Triton Petroleum Pty, a osoba trzecia ma prawo zażądać cesji 5 proc. udziału, co łącznie zmniejszyłoby udział Spółki w aktywach syryjskich do 75 proc.
Opublikowano: 14.04.2010
Aktualizacja: 14.04.2010