Kolejne odkrycia spółki Kulczyka

Udostępnij artykuł

Prace wiertnicze na obiekcie Lukut-1 rozpoczęły się 2 maja 2010 r. Początkowo planowano wykonanie odwiertu na głębokość 2150 m. Celem prac było zbadanie występowania węglowodorów w strukturach zidentyfikowanych w trakcie trójwymiarowych badań sejsmicznych przeprowadzonych w 2009 r. przez KOV i partnerów w joint venture – poinformowała spółka w komunikacie.

31 maja 2010 r. odwiert osiągnął swą docelową głębokość 2150 m. W związku z odczytem podwyższonego stężenia gazu w płuczce wiertniczej, Partnerzy JV zadecydowali o pogłębieniu odwiertu do 2230 m w celu dokładniejszej oceny potencjalnych złóż na poziomie od 2130 m do 2210 m przed wykonaniem programu geofizyki otworowej.

Według KOV, wstępna analiza danych z badań geofizyki otworowej, w ramach których dokonano oceny obecności węglowodorów w płuczce wiertniczej podczas prac wiertniczych, wykazała stały wzrost stężenia gazu i obecność węglowodorów C1 – C5 na głębokości od 1745 m do 2230 m.

Występowanie gazu stwierdzono na głębokości 1745 m, 1945 m, a także od 2150 m do 2185 m. W związku z odczytami podwyższonego stężenia gazu na głębokości 2230 m, Partnerzy JV zadecydowali o pogłębieniu odwiertu do 2366 m po wprowadzeniu wkładu na głębokość 2230 m.

Partnerzy w Bloku L w Brunei oraz odwiercie Lukut-1 to Kulczyk Oil (40 proc.), AED South East Asia Limited (50 proc.) i QAF Brunei Sdn Bhd (10 proc.). Odwiert poszukiwawczy Lukut-1 jest pierwszym odwiertem w ramach programu obejmującego co najmniej cztery odwierty, które spółka Kulczyk Oil i jej partnerzy w projekcie joint venture wykonają w Brunei w ciągu 2010 r. Dwa otwory – Lukut-1 i Lempuyang-1 – zlokalizowane są w obszarze Bloku L (KOV 40 proc. udziałów), natomiast dwa pozostałe odwierty zostaną wykonane w obrębie Bloku M (KOV 36 proc. udziałów) na południe. Wszystkie cztery odwierty posłużą przeprowadzeniu analizy możliwości wydobywczych wstępnie określonych w ramach nowych trójwymiarowych badań sejsmicznych.
 

Opublikowano: 24.06.2010
Aktualizacja: 24.06.2010