Konsumpcja biopaliw rośnie wraz z NCW

Udostępnij artykuł

– Stabilność w tym zakresie obserwowana jest od czasu wejścia w życie obowiązku stosowania biokomponentów w roku 2008 – dodaje.

– Niestety statystyki dotyczące źródeł pochodzenia biokomponentów do realizacji NCW są wysoce niepokojące, dowodząc, że większość ekologicznych komponentów do paliw pochodzi z zagranicy lub wręcz z niewiadomego źródła – mówi.

Jego zdaniem, jest to bardzo istotny problem, ponieważ z jednej strony nie wykorzystujemy krajowych mocy wytwórczych jak również zdolności wytwórczych sektora producentów rolnych – pomimo tego, że w ramach programu wsparcia dla rozwoju tego rynku w ramach ulg stosowanych dla biokomponentów w paliwach, rząd przeznacza istotne środki finansowe, które otrzymują koncerny paliwowe.

– Tylko w 2009 roku producenci paliw z dodatkami biokomponentów i biopaliw ciekłych realizujących wymagania w zakresie NCW skorzystali łącznie z 1,24 mld zł ulg akcyzowych (wobec 879,5mln zł w 2008 r.). W przypadku realizacji NCW poprzez import biokomponentów – większość tych środków niestety wspiera firmy zagraniczne a, nie krajowe – wyjaśnia Tomasz Pańczyszyn.

– Stąd Krajowa Izba Biopaliw postuluje zniesienie ulg akcyzowych dla biokomponentów zawartych w paliwach normatywnych (przy jednoczesnym pozostawieniu wsparcia dla biopaliw) i środki finansowe, które w związku z tym wpłyną do budżetu Państwa przeznaczyć na inne, bardziej efektywne formy wsparcia dla biopaliw, które spowodują, że produkcja biokomponentów w kraju będzie bardziej opłacalna – mówi dyrektor KIB.

– Dzięki temu w sposób istotny wzmacniamy krajową gospodarkę, zwiększając tym samym zatrudnienie i wpływy podatkowe do budżetu Państwa, co jest niezwykle istotne w obecnej sytuacji makroekonomicznej – dodaje Tomasz Pańczyszyn.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej. Na obecny rok wskaźnik ten został określony na poziomie 5,75 proc., natomiast w roku 2013 wzrosnąć do 7,10 proc.
 

Opublikowano: 31.05.2010
Aktualizacja: 31.05.2010