“Leśne Runo” miało blisko 6 mln przychodu w 2009 roku

Udostępnij artykuł

– Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim rozwojem sieci w 2009 roku, kiedy to otwarto dwie nowe restauracje – jedną w miejscowości Czarna Woda, a drugą w Głogoczowie. Ponadto na wzrost przychodów wpływ miało zwiększenie sprzedaży w dotychczas już funkcjonujących restauracjach – mówi Hubert Wiktorowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Kuchni S.A. – Przychody ze sprzedaży stanowią 99 proc. przychodów ogółem w spółce – dodaje.

– Analizując strukturę kosztów działalności podkreślić należy, że przy wzroście przychodów nastąpiło zmniejszenie się udziału kosztów zużycia materiałów i energii oraz utrzymanie udziału kosztów usług obcych w przychodach na poziomie roku 2008 – wyjaśnia prezes TPPK S.A.

– Udział przedmiotowych kosztów w sprzedaży kształtuje się na poziomie 54,87 proc. Ten efekt uzyskano przede wszystkim poprzez wprowadzenie aktywnej sprzedaży produktów i kontroli kosztów, co w efekcie zwiększyło rentowność prowadzonej działalności – dodaje Hubert Wiktorowski.

Pierwsza restauracja marki "Leśne Runo" powstała w roku 2001. Obecnie pod tym szyldem działa 14 restauracji, w tym 10 będących własnością TPPK S.A. oraz cztery funkcjonujące na zasadzie franczyzy.
Wszystkie restauracje zlokalizowane są przy głównych drogach krajowych, w sąsiedztwie stacji paliw różnych marek. "Leśne Runo" zatrudnia 91 osób, z czego 95 proc. stanowią kobiety.

W tym roku do sieci dołączyły dwie restauracje. Ostatnio otwarty został obiekt w miejscowości Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Nowa restauracja zlokalizowana jest przy stacji Statoil, przy drodze krajowej nr 9 Radom-Rzeszów.

Opublikowano: 09.04.2010
Aktualizacja: 09.04.2010