Lotos: 4,5 mln zł straty w detalu

Udostępnij artykuł

– Strata na działalności operacyjnej obszaru detalicznego w I kwartale 2010 roku związana była z utrzymującą się od IV kwartału 2009 roku niską jednostkową marżą detaliczną na sprzedaży paliw – poinformował zarząd Lotosu w komentarzu do wyników.

Ponadto na pogorszenie wyniku operacyjnego obszaru detalicznego w I kwartale 2010 roku w porównaniu z I kwartałem 2009 roku wpłynął wzrost kosztów wynikających z dzierżawy gruntów związany ze stacjami autostradowymi, które jeszcze nie rozpoczęły działalności operacyjnej – dodano w komentarzu.

Jednocześnie przychody w tym segmencie wzrosły o ponad jedną czwartą w stosunku do pierwszego kwartału 2009 roku, z 344,5 do 433,9 mln zł.

Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Petrobalticu, który prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 roku wyniosło 4949 osób.

Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3 proc. To o blisko trzy punkty procentowe więcej niż w 2008. Poprzez spółki Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.

Ponadto dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Program 10+ jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Grupę Lotos, a pod względem skali i wartości jest on jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce do 2010 roku.
 

Opublikowano: 11.05.2010
Aktualizacja: 11.05.2010