Lotos: Asymilacja akcji przez KDPW

Udostępnij artykuł

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.
Łącznie kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113 630 889 akcji spółki, natomiast kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 69 111 akcji.
Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Petrobalticu, który prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 roku wyniosło 4949 osób.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos po czterech kwartałach ubiegłego roku przekroczyły 14,3 mld zł, a zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 883 mln zł, natomiast zysk operacyjny uplasował się na poziomie 424 mln zł.

Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3 proc. To o blisko trzy punkty procentowe więcej niż w 2008. Poprzez spółki Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.
Ponadto dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Program 10+ jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Grupę Lotos, a pod względem skali i wartości jest on jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce do 2010 roku.
W ramach Programu 10+ w rafinerii w Gdańsku powstaje szereg nowych zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą efektywniej wytwarzać poszukiwane na rynku krajowym i zagranicznym produkty naftowe najwyższej jakości. Jego realizacja zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, do którego przyczyni się również dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz rosnące własne wydobycie ropy. Bezsiarkowe paliwo, ograniczenie emisji metali ciężkich i pyłów w wyniku realizacji Programu 10+ to bezpośrednie korzyści dla środowiska naturalnego.
Realizacja programu znacznie podniesie konkurencyjność największego zakładu produkcyjnego Grupy Lotos, a inwestycje w infrastrukturę zlecane polskim przedsiębiorstwom to nowe możliwości dla firm i nowe miejsca pracy.

Opublikowano: 07.04.2010
Aktualizacja: 07.04.2010