Lotos: bez zmian w wielkości sprzedaży

Udostępnij artykuł

Jak wynika ze sprawozdania finansowego Grupy Lotos za 2009 rok, największy udział w sprzedaży, podobnie jak w roku poprzednim miał olej napędowy. Wolumen sprzedaży oleju napędowego wyniósł w 2009 roku 3.688 tys. ton, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 22,98 proc.. Udział wolumenu sprzedaży oleju napędowego w ogóle sprzedaży wyniósł 50,08 proc.. Oleje napędowe były tym samym jedyną pozycją która odnotowała ilościowy wzrost sprzedaży rok do roku. Drugą co do wielkości pozycją w ilościowej strukturze sprzedaży Grupy Lotos są benzyny, z udziałem na poziomie 17,78 proc. Wielkość wolumenu sprzedaży benzyny w roku 2009 wyniosła 1.310 tys. ton, co oznacza spadek względem roku 2008 o 2,31 proc.. Trzecią pozycją w strukturze asortymentowej sprzedaży Grupy Lotos i tym samym ostatnią, której udział w ogóle sprzedaży przekracza 10 proc. są komponenty do produkcji asfaltów, z udziałem w sprzedaży na poziomie 10,67 proc. Wielkość sprzedaży tej grupy produktów wyniosła 786 tys. ton i spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,37 proc.

Zmiana wielkości sprzedaży w tysiącach ton była bardzo niewielka ( spadek 0,09 proc.), nastąpiło jednak wyraźnie przesunięcie pomiędzy rynkami zbytu. Wolumen sprzedaży krajowej wzrósł w 2009 roku o 643 tys. ton (11,16 proc. rok do roku), przy jednoczesnym spadku eksportu o 649 tys. ton (-40,19 proc. rok do roku). Największy wpływ na wzrost sprzedaży krajowej w 2009 roku miały: wzrost wolumenu sprzedanego oleju napędowego o 676 tys. ton (wzrost o 22,95 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim) do poziomu 3.621 tys. ton oraz wzrost wolumenu sprzedanego paliwa lotniczego o 59 tys. ton (68,08 proc.) do poziomu 145 tys. ton. Spadek wolumenów eksportowanych poza rynek rodzimy w 2009 roku wynikał głównie ze spadku eksportu: ciężkiego oleju opałowego do poziomu 307 tys. ton (spadek o 40,26 proc. rok do roku), paliwa lotniczego do poziomu 221 tys. ton (-45,49 proc.) oraz paliwa bunkrowego do poziomu 31 tys. ton (-85,61 proc.).
 

Opublikowano: 04.05.2010
Aktualizacja: 04.05.2010