Lotos Jasło sprzedaje rozlewnię gazu

Udostępnij artykuł

W ramach przetargu oferowane jest prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2869/35 o powierzchni 7.962 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Rybniku urządzona jest księga wieczysta nr 125624.

Ponadto przedmiotem przetargu jest budynek administracyjne o pow. użytkowej 64,0 m2, budynek warsztatu o pow. użytkowej 145,0 m2, budynek magazynu o pow. użytkowa 326,0 m2, budynek stacji gazowej o pow. użytkowa 10,5 m2 oraz liczne budowle i urządzenia – między innymi: dwa zbiorniki naziemne-zakopcowane, bocznica kolejowa z pomostem rozładunkowym, mur ogniowy przy bocznicy, pompownia gazowa, stacja paliw LPG z pompami, ogrodzenie, drogi i place, linia energetyczna, sieć wodociągowa oraz oświetlenie terenu.

Rozlewnia ma możliwości opróżniania LPG z autocystern i cystern kolejowych oraz pełnienia LPG do autocystern, samochodów osobowych oraz butli gazowych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem ceny nabycia oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do dnia 11.06.2010 roku, dokonanej na konto: ING Bank Śląski S.A. nr 95 1050 1445 1000 0012 0158 8066.

Oferent zobowiązany jest przedstawić, na życzenie Komisji przetargowej, potwierdzoną przez bank kopię przelewu wpłaty wadium.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg –rozlewnia gazu” należy składać do sekretariatu Lotos Jasło S.A. w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 101, kod 38-200 lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 11.06.2010 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2010r., o godzinie 1200 w siedzibie Lotos Jasło S.A. w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 101.
 

Opublikowano: 24.05.2010
Aktualizacja: 24.05.2010