Lotos ma partnera do tworzenia farm wiatrowych na Bałtyku

Udostępnij artykuł
Lotos Petrobaltic i Baltic Trade and Invest (BTI) podpisali 18 czerwca br. list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. BTI to spółka zależna od niemieckiej firmy RWE Renewables (RWER) – drugiego co do wielkości dewelopera i operatora morskich farm wiatrowych na świecie.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym obszary współpracy to: badania geotechniczne gruntu, potencjalne zapewnienie statków instalacyjnych i statku inspekcyjnego podczas fazy prac budowlanych i obsługi farmy wiatrowej oraz inspekcja i serwis instalacji podwodnych. Firmy chcą też wymieniać się doświadczeniami w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i offshore oraz branżową wiedzą dot. polskiego rynku w tym obszarze.

Zważywszy na dorobek, doświadczenie i plany rozwojowe Lotos Petrobaltic oraz na strategię RWER i BTI, zorientowaną na dalszy rozwój portfela w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, strony zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych w Polsce i za granicą. W grudniu 2020 r. Lotos Petrobaltic, zakończył z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, na zachód od Ławicy Słupskiej. Rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zostało zlecone właśnie przez RWER. Prace te były poprzedzone sporządzeniem projektu robót geologicznych i jego zatwierdzeniem przez ministra środowiska.

– Lotos Petrobaltic zamierza wykorzystać cały swój dostępny potencjał i doświadczenie do realizacji nowych, innowacyjnych przedsięwzięć oraz aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej jako narodowy operator przy stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego, ale również świadczyć usługi na zewnątrz. Nasza spółka jest otwarta na Nowy Zielony Ład i upatruje szansę w transformacji z firmy stricte wydobywczej w przedsiębiorstwo, które będzie działać również na rynku zielonej energii, angażując się w łańcuch dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu Lotos Petrobaltic.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– KWIECIEŃ-MAJ 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 23.06.2021
Aktualizacja: 23.06.2021