Lotos: Mariusz Machajewski dyrektorem roku

Udostępnij artykuł

Ogólnopolski konkurs "Dyrektor Finansowy Roku 2009" miał na celu wybór, a także nagrodzenie dyrektorów finansowych wyróżniających się skutecznością w działaniu przy zmiennych warunkach gospodarczych, profesjonalizmem oraz etyką. Kryteriami oceny stosowanymi przez kapitułę podczas tej edycji były osiągnięcia zawodowe, kwalifikacje kandydata, wkład w budowę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, przebieg kariery zawodowej, umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności, solidność zawodowa i etyka, doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i wyniki ekonomiczne firmy.

W uznaniu dla osiągniętych wyników i zawodowego profesjonalizmu kapituła konkursowa tytułem Dyrektora Finansowego Roku 2009 nagrodziła Mariusza Machajewskiego, wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Grupy Lotos.

Mariusz Machajewski został nagrodzony za skuteczne pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację programu inwestycyjnego Program 10+, który pod względem skali i znaczenia jest jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce do 2010 roku, także za bardzo dobre wyniki finansowe spółki w roku 2009 oraz szczególne kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji.

Piąta edycja konkursu „Dyrektor Finansowy Roku” została przeprowadzona w okresie obfitującym w wiele zmian. Rok 2009 był okresem wielkich wyzwań dla spółek i osób nimi zarządzających, w tym właśnie dla dyrektorów finansowych. Ograniczenia w dostępie do kapitału, niestabilność kursów walutowych, zapewnienie płynności, czy niespotykana i nieprzewidywalna w skali sytuacja makroekonomiczna była wyrazem tego, który dyrektor finansowy potrafił poradzić sobie i umiał przekuć światowy kryzys w sukces firmy.

Konkurs organizowany jest od pięciu lat przez Euler Hermes. Zwycięzcami konkursu Dyrektor Finansowy Roku w ubiegłych latach byli: Tadeusz Kozaczyński – Trakcja Polska SA (2008), Krzysztof Zoła – Złomrex S.A. (2007), Pani Karen Burgess – TVN S.A. (2006), Adam Pieniacki – York International (2005).

Kapituła konkursowa to grupa niezależnych ekspertów – osób zaufania publicznego oraz aktywnych zawodowo finansistów: Ilona Weiss, przewodnicząca kapituły; Jan Letkiewicz, audytor konkursu; prof. Waldemar Frąckowiak; prof. Stanisław Gomułka; dr Mirosław Gronicki; Michał Kobosko; Mariusz Kolwas; Tadeusz Kozaczyński, laureat konkursu „Dyrektor Finansowy Roku 2008”; Robert T. Nowakowski, konsultant; Jacek Pochłopień; dr Wiesław Rozłucki; Jacek Socha; Tomasz Starus.

Szczegółowe informacje o Konkursie Dyrektor Finansowy Roku są dostępne na stronie www.dyrektorfinansowyroku.pl

Sylwetka Dyrektora Finansowego Roku 2009

Mariusz Machajewski ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. Od 13 lat jest związany zawodowo z rafinerią w Gdańsku. W 2002 r. został szefem biura kontrolingu w Grupie Lotos, przez następne 4 lata pełnił funkcję dyrektora finansowego, a od 2006 r. jest wiceprezesem zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

Wśród osiągnięć Mariusza Machajewskiego z ostatnich 2 lat należy wymienić przede wszystkim koordynację pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację Programu 10+ na kwotę 1,75 mld dolarów, które wraz ze zrealizowanym, pierwszym w Polsce, projektem refinansowania zapasów paliw ciekłych, w oparciu o zabezpieczenie na zapasach (inventory based lending) o wartości 400 mln dolarów, zapewniły spółce długoterminowe zabezpieczenie potrzeb na łączną kwotę 2,15 mld dolarów.

Za organizację finansowania Programu 10+, tytuł "European Oil Deal of the Year" przyznało Grupie Kapitałowej Lotos prestiżowe branżowe pismo Project Finance International, należące do agencji Thomson Reuters, natomiast tytuł „European Petrochemicals Deal of the Year 2008” przyznało pismo Project Finance Magazine, należące do agencji Euromoney.

Wśród innych, ważnych przedsięwzięć warto także wymienić wdrożenie, unikalnego w Polsce, systemu zarządzania ryzykiem finansowym, restrukturyzację i konsolidację służb finansowo-księgowych oraz wprowadzenie w Grupie Kapitałowej Lotos pakietu antykryzysowego.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 wyniosło 4949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotos -u po czterech kwartałach ubiegłego roku przekroczyły 14,3 mld zł. Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 883 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie 424 mln zł.

Dzięki efektywnej realizacji Programu „10+” moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3%. To o blisko 3 punkty procentowe więcej niż w 2008 r. Poprzez spółki Lotos Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.
 

Opublikowano: 05.05.2010
Aktualizacja: 05.05.2010