Lotos miał ponad 66 mln zł zysku operacyjnego

Udostępnij artykuł

– Grupa Kapitałowa Grupy Lotos S.A. wykazała za I kwartał 2010 roku zysk na działalności operacyjnej w wysokości 66,4 mln zł, tj. o 53,7 mln zł wyższy od wyniku operacyjnego I kwartału 2009 roku – podano w raporcie.

Natomiast zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł po trzech pierwszych miesiącach tego roku 25,5 mln zł. Na wyniki Lotosu duże znaczenie miała działalność w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym oraz warunki makroekonomiczne.

– Efekt skali wydobycia ropy Rozewie w spółce Petrobaltic S.A. w I kwartale 2010 roku (wzrost o 130,8 proc. w porównaniu z I kwartałem 2009 roku), który wpłynął korzystnie na wyniki segmentu wydobywczego, dodatkowo wzmocniony został 71,7 proc. wzrostem notowań ropy Brent – napisano w komentarzu do wyników.

Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Petrobalticu, który prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 roku wyniosło 4949 osób.

Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3 proc. To o blisko trzy punkty procentowe więcej niż w 2008. Poprzez spółki Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.

Ponadto dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Program 10+ jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Grupę Lotos, a pod względem skali i wartości jest on jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce do 2010 roku.

W ramach Programu 10+ w rafinerii w Gdańsku powstaje szereg nowych zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą efektywniej wytwarzać poszukiwane na rynku krajowym i zagranicznym produkty naftowe najwyższej jakości. Jego realizacja zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, do którego przyczyni się również dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz rosnące własne wydobycie ropy. Bezsiarkowe paliwo, ograniczenie emisji metali ciężkich i pyłów w wyniku realizacji Programu 10+ to bezpośrednie korzyści dla środowiska naturalnego.

Realizacja programu znacznie podniesie konkurencyjność największego zakładu produkcyjnego Grupy Lotos, a inwestycje w infrastrukturę zlecane polskim przedsiębiorstwom to nowe możliwości dla firm i nowe miejsca pracy.
 

Opublikowano: 11.05.2010
Aktualizacja: 11.05.2010