Lotos: Nagroda za zarządzanie personelem

Udostępnij artykuł

Tym samym, po raz kolejny, potwierdziła zaangażowanie w sprawy i rozwój pracowników, wiodąc prym w prestiżowym gronie piętnastu wyróżnionych firm.

– Zdobycie pierwszego miejsca oraz ta wspaniała statuetka to zasługa nie tylko biura, którym mam przyjemność kierować, ale wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie pracownikami w naszej firmie – mówi Joanna Tyszka, dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi Grupy Lotos S.A. -Przyznana nagroda jest potwierdzeniem ich profesjonalizmu, pasji i oddania wykonywanej pracy – dodaje.

Statuetki przyznawane są corocznie za osiągnięcia w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (zzl) takich jak restrukturyzacja zatrudnienia, systemy ocen pracowniczych, szkolenia i rozwoju personelu, nowoczesne metody zzl, równowaga pomiędzy życiem a pracą zawodową.

W ubiegłym roku Grupa Lotos także była laureatem wspomnianego konkursu, zdobywając wyróżnienie za propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wybór laureatów poprzedził szczegółowy audyt oraz rekomendacje komitetu oceniającego. Nagrody przyznawane są przez kapitułę, pod patronatem Waldemara Pawlaka, wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, w skład której wchodzą m.in. Minister Pracy i Spraw Socjalnych, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz przedstawiciele NBP, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiej Rady Biznesu.

Konfederacja Pracodawców Polskich przyznała również Grupie Lotos S.A. honorową "Konfederatkę", w której szczególnie docenione zostały: "wyjątkowe osiągnięcia w budowaniu nowatorskiej kultury organizacyjnej i wdrażanie autorskich rozwiązań w zakresie rozwoju kadry i planowania karier pracowników również godny naśladowania szacunek dla pracowników oraz praktyczne umiejętności stymulowania ich aktywności oraz rozwijania potencjału intelektualnego".

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych doświadczeń praktycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyróżnianie organizacji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos S.A. (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Lotos Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 wyniosło 4949 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotos-u w całym ubiegłym roku przekroczyły 14,3 mld zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w tym okresie 911 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie blisko 420 mln zł.

Dzięki efektywnej realizacji Programu "10+" przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wzrośnie w tym roku do 7-8 mln ton. Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3%. To o blisko 3 punkty procentowe więcej niż w 2008 r. Poprzez spółki Lotos Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.
 

Opublikowano: 15.06.2010
Aktualizacja: 15.06.2010