Lotos szuka serwisanta urządzeń gastronomicznych w konceptach Subway

Udostępnij artykuł
[PREMIERA U NAS] Jak dowiedziała się nasza redakcja, spółka Lotos Paliwa ogłosiła przetarg dotyczący prac remontowo-serwisowych oraz utrzymania w ruchu urządzeń gastronomicznych dla konceptu Subway na stacjach Lotos.

Przedmiotem umowy będzie świadczenie usług polegających na bieżącym serwisowaniu i utrzymaniu w ruchu ciągłym urządzeń do przygotowywania produktów gastronomicznych z kategorii Subway na stacjach własnych Lotos.

Zgodnie ze specyfikacją określoną w przetargu, przez naprawy bieżące (utrzymanie ruchu), należy rozumieć: naprawy urządzeń do przygotowywania gastronomii, wymianę elementów szybko zużywających się.

W ramach świadczenia usług awaryjnych, zleceniobiorca zobowiąże się do: usuwania awarii i usterek zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, stwarzających zagrożenie pożarowe lub mogące narazić na straty zleceniodawcę.

Ponadto zadaniem kontrahenta wyłonionego w ramach przetargu będzie dokonywanie przeglądów okresowych. Będę one przeprowadzane w terminie do 31 maja każdego roku, w zakresie zgodnym z DTR i instrukcjami producenta.

Przetarg obejmie 42 koncepty Subway’a na stacjach Lotos. Wśród łącznej liczby 180 serwisowanych urządzeń znajdą się: piece, lady chłodnicze, lodówki, kuchnie mikrofalowe, zmywarki.

Plany sieci zakładają rozpoczęcie współpracy z serwisantem jeszcze w IV kwartale 2021 r. Zakończenie współpracy nastąpi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Oferty w opisywanym postępowaniu można składać w okresie od 25 października 2021 roku, od godziny 12:00 do 1 listopada 2021 roku, do godziny 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej www.lotos.logintrade.net

Ideą postępowania jest wybór jednej firmy, która w sposób optymalny, uwzględniający odległość i czas realizacji zlecenia, zapewni kompleksowe wykonanie prac dotyczących poszczególnych lokalizacji w zależności od bieżących potrzeb Lotos Paliwa.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.10.2021
Aktualizacja: 22.10.2021