Lotos zainteresowany energetyką

Udostępnij artykuł

– Uwzględnianie czynników zrównoważonego rozwoju w działalności gospodarczej Grupy Lotos, stanowi ważny czynnik budowania naszej pozycji konkurencyjnej wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych. Od wielu lat jesteśmy zwolennikami rozszerzania współpracy na forum krajowym i ogólnoeuropejskim w tym kierunku – powiedziała Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji, administracji i CSR Grupy Lotos, po podpisaniu dokumentu.

Grupa Lotos należy do grona najbardziej aktywnych firm branży w dziedzinie wdrażania wysokich standardów społecznej odpowiedzialności, co potwierdza również swym stałym doskonaleniem praktyki transparentnej komunikacji swoich dokonań wobec interesariuszy. Podkreślić należy fakt, iż jednym z filarów strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Lotos jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne, w którego zapewnieniu na rzecz kraju przedsiębiorstwo odgrywa istotną rolę.

Koncern podejmuje też coraz więcej własnych inicjatyw budowanych wokół zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego (przykład stanowi współpraca z Windsor Energy Group), co pokazuje realne zaangażowanie firmy i wzmacnia jej pozycję w gronie firm popierających deklarację zrównoważonego rozwoju.

Również misja Grupy Lotos odwołuje się do innowacyjnego rozwoju, który musi być zgodny z polityką bezpieczeństwa w sektorze energii. Wskazuje to także wagę, jaką temu zagadnieniu przypisuje Grupa Lotos w codziennych działaniach przedsiębiorstwa. Istotny jest też fakt, że Grupa Lotos pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego rozumie bezpieczeństwo w sektorze energii, co oznacza całokształt spraw związanych z wytwarzaniem surowców do jej pozyskania, jak i samych mediów (paliwa konwencjonalne i niekonwencjonalne, w tym paliwa kopalne, jak węgiel, gaz, energia elektryczna, jądrowa, ciepło itp.).
 

Opublikowano: 22.06.2010
Aktualizacja: 22.06.2010