Lotos zapowiada wcześniejszą spłatę zadłużenia związanego z projektem EFRA

Udostępnij artykuł
Grupa Lotos poinformowała, że 14 czerwca 2021 roku spółka zależna Lotos Asfalt zawiadomiła konsorcjum banków o zamiarze dokonania dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu Terminowego w kwocie 432 mln USD oraz Kredytu Obrotowego do kwoty 300 mln PLN.

W skład konsorcjum banków wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie oraz Société Générale.

Zobowiązania finansowe zostały zaciągnięte dnia 30 czerwca 2015 roku przez Lotos Asfalt w celu sfinansowania Projektu EFRA, co skutkować będzie zwolnieniem ustanowionych w związku z kredytem EFRA zabezpieczeń, w postaci m.in. hipoteki kaucyjnej na prawach Lotos Asfalt do nieruchomości, a także zastawów rejestrowych na: zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do Lotos Asfalt, zapasach, na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych oraz na udziałach Lotos Asfalt należących do spółki. Dodatkowo rozwiązaniu podlegać będzie umowa pożyczki warunkowej udzielonej Lotos Asfalt przez spółkę.

– Spłata jest elementem optymalizacji zadłużenia w ramach grupy kapitałowej spółki i docelowo umożliwi obniżenie średniego kosztu finansowania (po podpisaniu nowej docelowej umowy na finansowanie zewnętrzne przez Lotos Asfalt) oraz realizację działań reorganizacyjnych niezbędnych do wdrożenia ustalonego modelu środków zaradczych w procesie połączenia z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 10/2021 z dnia 12 marca 2021 roku – czytamy w raporcie bieżącym Grupy Lotos.

Na dzień publikacji raportu saldo pozostające do spłaty w przypadku Kredytu Terminowego wynosi 223 029 204,25 USD, natomiast w przypadku Kredytu Obrotowego wynosi 0 PLN. Przedterminowa spłata Kredytu Terminowego powinna nastąpić w dniu 21 czerwca 2021 roku. We wskazanej dacie nastąpi również anulowanie i rozliczenie Kredytu Obrotowego oraz rozliczenie przez Lotos Asfalt transakcji zabezpieczających stopę procentową (transakcje IRS) powiązanych z Kredytem Terminowym.

Spłata Kredytu EFRA nastąpi ze środków własnych Lotos Asfalt oraz środków własnych spółki udostępnionych Lotos Asfalt w formie pożyczki w kwocie 400.000.000 PLN.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– KWIECIEŃ-MAJ 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 15.06.2021
Aktualizacja: 15.06.2021