Ministrowie przyjęli projekt ustawy o biopaliwach

Udostępnij artykuł

W założeniach ustawy przewidziano włączenie do polskiego prawa niektórych rozwiązań dyrektywy wspólnotowej 2009/30/WE, która zaczęła obowiązywać w I połowie 2009 r. – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektywa umożliwia stosowanie większej niż dotychczas ilości biokomponentów w paliwach ciekłych. Wprowadza też wymagania jakościowe dla benzyn silnikowych zawierających do 10 proc. bioetanolu oraz dla oleju napędowego zawierającego do 7 proc. estru metylowego.

Równocześnie, ze względu na konieczność zapewnienia zaopatrzenia w benzynę pojazdów posiadających silniki nieprzystosowane do benzyn zawierających więcej niż 5 proc. bioetanolu, dyrektywa nakłada wymóg wprowadzania przez dostawców paliw na rynek w okresie przejściowym – do 2013 r. – benzyny o maksymalnej zawartości tlenu wynoszącej 2,7 proc. i maksymalnej zawartości etanolu wynoszącej 5 proc.

W nowych przepisach zaproponowano również rozwiązania, które ułatwią wywiązywanie się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) – minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.
 

Opublikowano: 22.06.2010
Aktualizacja: 22.06.2010