MR o danych GUS na temat inflacji w sierpniu

Udostępnij artykuł
Ministerstwo Rozwoju podało, że według danych GUS, poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. był o 2,9 proc. wyższy wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r., przy wzroście cen usług o 6,6 proc. i towarów o 1,5 proc.

Sierpień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu – w porównaniu z sierpniem 2019 r. były one niższe o 12,3 proc. wobec spadku w lipcu o 16,1 proc. i o 19,3 proc. w czerwcu. Przełożyło się to na wyhamowanie spadku cen transportu, który w sierpniu wyniósł 7,1 proc. w porównaniu ze spadkiem o 8,5 proc. w lipcu i 11,4 proc. w czerwcu.

Ponadto, w sierpniu notowaliśmy dalsze, znaczne spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 3 proc. wobec 3,9 proc. w lipcu i 5,7 proc. w czerwcu. Ceny nośników energii wzrosły o 4,5 proc., czyli wolniej niż w lipcu (5,1 proc.), nadal duży wpływ w tej kategorii ma wzrost cen energii elektrycznej, który wyniósł 11,7 proc. Sierpień przyniósł również spadek cen odzieży i obuwia o 1,9 proc.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

W ujęciu rocznym istotny wpływ na poziom inflacji – poza cenami żywności – miał wzrost cen w zakresie użytkowania i wyposażenia mieszkania o 5,7 proc. oraz w kategorii hotele i restauracje o 5,7 proc.

Z kolei w porównaniu z lipcem br. sierpniowe ceny były o 0,1 proc. niższe, przy spadku cen towarów o 0,3 proc. i wzrośnie cen usług o 0,2 proc. Największy wpływ na taki wynik miał spadek cen żywności o 1,2 proc. oraz spadek cen odzieży i obuwia o 1,5 proc. Z kolei ceny paliw wzrosły o 3,3 proc., a ceny transportu były o 1,9 proc. wyższe niż w lipcu. Ceny nośników energii wzrosły o 0,1 proc.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju we wrześniu inflacja utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3 proc. w ujęciu rocznym. Utrzyma się wzrost cen żywności (o ok. 3,4 proc.), oraz tempo wzrostu cen związanych z mieszkaniem oraz zdrowiem i edukacją. Jednocześnie MR spodziewa się ograniczonego spadku cen w transporcie (ok. 6,3 proc.).

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.09.2020
Aktualizacja: 17.09.2020