Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu o zielonej transformacji energetyczno-klimatycznej

Udostępnij artykuł
Osiągnięcie neutralności klimatycznej, rozwój OZE, energetyka prosumencka oraz rozwiązania technologiczne dot. wodoru to tylko niektóre tematy paneli, w których udział wzięli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceministrowie Ireneusz Zyska i Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas drugiego dnia XXX Forum Ekonomicznego. Spotkania odbyły się 8 września 2021 r. w Karpaczu.

Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił podczas rozmowy „Jak sprawić, aby zielona rewolucja przyniosła korzyści polskiej gospodarce”, że skala zmian w ramach transformacji polskiej energetyki wymaga znacznych nakładów finansowych, ale również jasnego i konkretnego planu, który wyeliminuje ryzyko nietrafionych inwestycji oraz wykluczy niepewność inwestycyjną.

– Taką rolę spełnia uchwalona w tym roku „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Jej realizacja umożliwi przeprowadzenie transformacji energetycznej w taki sposób, że będzie ona wyraźnym motorem rozwoju gospodarki, wzmacniania roli krajowego przemysłu i tworzenia wysokopłatnych miejsc pracy – wyjaśnił Michał Kurtyka.

W trakcie dyskusji nt. polskiej recepty na neutralność klimatyczną minister Kurtyka zwrócił uwagę, że ostatnie dwa lata to czas znaczących zmian na rynku energii w Polsce i rozwoju OZE. To też okres, kiedy dzięki zamianom legislacyjnym nastąpił rozwój energetyki wielkoskalowej i obywatelskiej. Stworzone zostały również stabilne ramy wsparcia dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu.

– Rewolucja na rynku OZE otworzyła nieoczekiwane możliwości, jeśli chodzi o produkcję taniej i czystej energii – zwłaszcza w sposób rozproszony – i Polska w pełni wykorzystuje tę szansę. Bazujemy na zaangażowaniu społeczeństwa w przemiany, tym samym mobilizując prywatny kapitał. Nasz program priorytetowy dedykowany mikroinstalacjom fotowoltaicznym „Mój Prąd” jest jednym z największych w Europie i przyniósł ogromny sukces w postaci boomu na instalacje PV w polskich domach – zauważył.

Jak dodał, równolegle do OZE rozwijana będzie zeroemisyjna technologia niezależna od zjawisk pogodowych – energetyka jądrowa.

– Uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 1-1,6 GW przewidziano na 2033 r., a cały Program polskiej energetyki jądrowej zakłada budowę kolejnych pięciu, co dwa lata do 2043 r. Realizacja Programu PEJ będzie kluczowym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa – powiedział.

Podczas debaty pn. „Energetyka prosumencka 4.0 – od opustu do magazynowania energii” minister Michał Kurtyka podkreślił z kolei, że zapewnienie odpowiedniego stanu i wielkości infrastruktury sieciowej pozwala na podnoszenie konkurencyjności całej gospodarki narodowej. Poinformował także, że w związku z rosnącym wolumenem OZE, wzrostem znaczenia energetyki rozproszonej i zmianą profilu zużycia energii elektrycznej, w tym rozwojem elektromobilności, wzrasta potrzeba rozwoju technologii magazynowania energii.

Minister w trakcie Forum Ekonomicznego wziął też udział w dyskusji pt. „Środowisko: odpowiedzialność każdej organizacji i każdego z nas”. Zaznaczył, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dbając o środowisko i chcąc zachęcić innych do stosowania dobrych praktyk, wdrożyło już 10 lat temu system zarządzania EMAS.

– Jesteśmy jedynym Ministerstwem spośród 65 organizacji aktualnie znajdujących się w krajowym rejestrze EMAS. To prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – poinformował.

Z kolei zdaniem, uczestniczącego w panelu dot. Green Manufacturing, wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, jesteśmy świadkami zielonej rewolucji, którą musimy wykorzystać.

– Zakłady przemysłowe powinny przestawiać się na zieloną energię, efektywność energetyczną i odpowiednie zarządzanie odpadami – zauważył Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas panelu „Tak dla OZE – dlaczego warto inwestować w farmy wiatrowe i inne odnawialne źródła energii?” pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska zwrócił natomiast uwagę, że odnawialne źródła energii coraz mocniej zapisują się w świadomości obywateli i coraz bardziej dostrzegane są korzyści, jakie nam dają.

– Dziś kierunki wyznacza nam „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, zgodnie z którą w ciągu dekady co trzecia MWh wyprodukowanej energii będzie pochodzić z OZE. Bardzo ważną rolę na rynku energii pełnią dziś prosumenci – wyjaśnił Ireneusz Zyska.

Przypomniał, że fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijającą się technologia OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana na koniec czerwca 2021 r. wyniosła ponad 5,3 GW. Dużą rolę odgrywa tutaj program „Mój Prąd”, którego kolejna edycja ruszyła w lipcu.

– Bardzo ważnym kierunkiem transformacji polskiego sektora energetycznego jest również morska energetyka wiatrowa – dodał. 

Zdaniem wiceministra Ireneusza Zyski, stworzenie gospodarki wodorowej nie tylko pozwoli wesprzeć wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, ale też doprowadzi do ożywienia polskiej gospodarki, co podkreślił podczas panelu „Wodór ogniwem transformacji energetycznej w Polsce”.

– Budowa nowego systemu energetycznego i gospodarki opartej o niskoemisyjne źródła energii jest jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki. Jest to wyzwanie nie tylko pod względem długofalowej perspektywy osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale przede wszystkim, ze względu na konieczność transformacji polskiego systemu energetycznego, w oparciu o proces dywersyfikacji źródeł. Szansą dla obu procesów jest stworzenie w Polsce gospodarki wodorowej – zaznaczył. 

Jak dodał, wodór oferuje rozwiązania dla tych segmentów gospodarki, w których trudno osiągnąć redukcję emisji w drodze elektryfikacji. W opinii wiceministra Zyski, inwestycje w rozwój technologii wodorowych są szansą na obniżenie emisyjności sektorów energochłonnych.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 09.09.2021
Aktualizacja: 09.09.2021