Napełnianie butli na stacjach jest ryzykowne

Udostępnij artykuł

– Zdecydowanie nie rekomendujemy takiego rozwiązania. Ze względu na fakt nie wyposażenia stacji w legalizowane wagi kontrolne, napełnianie butli gazem (LPG) niesie ze sobą ryzyko przepełnienia butli, które w konsekwencji może prowadzić do rozszczelnienia i wybuchu butli w trakcie jej eksploatacji przez nabywcę. Dodatkowo, podczas wymiany butli prowadzonej na dotychczasowych zasadach, napełniający dokonuje kontroli stanu technicznego butli oraz zaworu, a także wymienia uszczelkę. Działanie to w sposób bardzo istotny podwyższa bezpieczeństwo eksploatacji butli gazowej przez jej kolejnych użytkowników – podkreśla Prezes Statoil Poland

– Ważnym problemem jest również kwestia akcyzy. Gaz (LPG) sprzedawany w butlach 11 kg jest zwolniony z akcyzy, podczas gdy LPG sprzedawany na stacjach autogazu podlega opodatkowaniu akcyzą. Dopuszczenie do napełniania butli na stacjach paliw stworzy istotny problem w tym zakresie i może prowadzić do nadużyć podatkowych takich, jakie miały miejsce przed rokiem 2004 – zwraca uwagę Andrzej Magryś.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie zezwala na napełnianie 5 i 11-kilogramowych butli gazowych na stacjach benzynowych. Polska Izba Paliw Płynnych chce jednak zmiany i wystosowała w tej sprawie pismo do Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki.

Zdaniem przedstawicieli izby przepis, który zabrania napełniania butli na stacjach jest krzywdzący zarówno dla firm działających w branży paliwowej, jak i użytkowników końcowych. „Kosztem podmiotów prowadzących stacje paliw, faworyzowane są rozlewnie gazu płynnego – jako jedyne podmioty uprawnione do napełniania butli gazowych. W konsekwencji, zgodnie z ogólnodostępnymi analizami rynku krajowego, od kilku lat utrzymuje się ciągły spadek zapotrzebowania na gaz w butlach. Ci natomiast, którzy są zmuszeni do korzystania z rozwiązań bazujących na butlach gazowych narzekają na niedostateczną infrastrukturę i trudności z dostępem do paliwa” – czytamy w liście Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Według przedstawicieli izby wprowadzenie odpowiednich regulacji, które umożliwiłyby napełnianie butli gazowych 5- i 11- kilogramowych na stacjach przyniosłoby wiele korzyści. „Do najważniejszych z nich należy zaliczyć obniżenie kosztów napełniania butli gazowej, a w efekcie ostatecznej ceny usługi i produktu. Zwiększenie zapotrzebowania na gaz do butli przełożyłoby się także na dodatkowe wpływy do kasy Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego. Napełnianie butli dotyczyłoby gazu z zapłaconą stawką akcyzy obowiązującą do środków transportu. Rozwiązanie proponowane przez PIPP korzystnie wpłynęłoby ponadto na rozwój zdrowej konkurencji. Obecnie cena gazu w butlach (czyli bez akcyzy) jest na poziomie cen gazu z akcyzą” – podkreśla Polska Izba Paliw Płynnych.
 

Opublikowano: 06.05.2010
Aktualizacja: 06.05.2010