Nieprawidłowości na 7 stacjach paliw

Udostępnij artykuł

Z ponad 200 kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w okresie od 15 stycznia do 15 marca inspektorzy dopatrzyli się nieprawidłowości w siedmiu przypadkach. Oznacza to, że udział stacji oferujących złe paliwo w całej puli skontrolowanych stacji wynosi 3 proc. Należy jednak pamiętać, że zestawienie przedstawiane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuje zarówno kontrole przeprowadzane w trybie losowym, jak i te przeprowadzone na podstawie informacji o złym paliwie (skargi kierowców, informacje uzyskane z policji oraz negatywne wyniki poprzednich kontroli.
Wśród stacji ze złym paliwie znalazła się jedna stacja PKN Orlen – obiekt zlokalizowany w Polanicy Zdroju przy ulicy Kłodzkiej 5. Oprócz tego inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości na stacji Radegaz (Krzesk-Królowa Niwa 99), stacji Prim w Hucie Błędowskiej, stacji Golimex w Grądach, stacji paliw w Wiznie, przy ul. Łomżyńskiej 11., na stacji Migaz w Tczewie przy ul. Łomżyńskiej 11 oraz na stacji Tom-Pal w Ługach Ujskich.
 
W całym 2009 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała w trybie losowym 747 stacji paliw. Zaledwie w 23 przypadkach stwierdzone zostały nieprawidłowości. Oznacza to, że obowiązujących wymagań jakościowych nie spełniało 3,08 proc. stacji. Złą jakość oleju napędowego stwierdzono w 12 przypadkach (3,75 proc.),a benzyny w 11 (2,58 proc.).
 
W trakcie pozostałych kontroli stacji paliw, które zostały wybrane na podstawie skarg kierowców, informacji z policji i negatywnych wyników poprzednich kontroli stwierdzono, że 68 próbek paliw ciekłych nie spełniało wymagań jakościowych, co stanowiło 4,88 proc. próbek zbadanych w tym zakresie. W ramach tej liczby norm nie spełniało 48 próbek oleju napędowego (6,65 proc.) i 20 próbek benzyn (2,98 proc.).
Opublikowano: 09.04.2010
Aktualizacja: 09.04.2010