Nieprawidłowości na stacjach LPG

Udostępnij artykuł

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ciągu miesiąca od 15 lutego do 15 marca paliwo nie spełniające norm sprzedawane było na stacji Tomex w Klukowie przy ul. Mazowieckiej 58 c oraz na stacji Lotosu w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 383. W przypadku stacji Tomex zastrzeżenia budziła zawartość siarki w paliwie, a w przypadku stacji Lotosu zapach.("rozróźnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20 proc. dolnej granicy wybuchowości"). Na pozostałych 58 stacjach paliwo nie budziło zastrzeżeń Inspekcji Handlowej.
 
W omawianym okresie skontrolowano osiem stacji w województwie dolnośląskim, trzy stacje w woj. kujawsko-pomorskim, jedną stację w woj. lubelskim, trzy stacje w woj. łódzkim, cztery stacje w woj. mazowieckim, siedem stacji w województwie opolskim, osiem stacji w woj. podlaskim, trzy stacje w woj. pomorskim, osiem stacji w woj. świętokrzyskim, dziewięć stacji w woj. warmińsko-mazurskim, dwie stacje w woj. wielkopolskim oraz pięć stacji w województwie zachodniopomorskim.
 
Zestawienie przedstawiane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuje zarówno kontrole przeprowadzane w trybie losowym, jak i te przeprowadzone na podstawie informacji o złym paliwie (skargi kierowców, informacje uzyskane z policji oraz negatywne wyniki poprzednich kontroli.
 
W całym 2009 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła również 841 kontrole gazu płynnego na stacjach, na których jest on oferowany. 645 Kontroli przeprowadzonych było w trybie losowym, a 196 na podstawie informacji o złym paliwie. Zgodnie z raportem przygotowanym przez UOKiK spośród próbek pobranych w systemie losowym zaledwie 4 nie spełniało norm, co stanowiło 0,78 proc. W kontrolach przeprowadzonych na podstawie informacji o złym paliwie wymagań jakościowych nie spełniało 5 próbek gazu LPG (2,55 proc.). Inspekcja Handlowa.
 
Najwięcej nieprawidłowości na stacjach oferujących autogaz stwierdzono w województwie lubuskim. Paliwo złej jakości sprzedawano na 6,25 proc. stacji. Pod względem jakości LPG nienajlepiej wypadły również: województwo lubelskie (2,27 proc. kontroli przeprowadzonych w trybie losowym) oraz śląskie (2,04 proc.). W przypadku pozostałych województw kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
 
Badania przeprowadzone na podstawie skarg kierowców, informacji z policji oraz negatywnych wyników poprzednich kontroli wykazały, że paliwo niespełniające norm sprzedawano na 7,14 proc. stacji w woj. dolnośląskim, 5 proc. stacji w woj. łódzkim, 4,76 proc. stacji w woj. mazowieckim i 16,67 proc. stacji w woj. śląskim.
Opublikowano: 13.04.2010
Aktualizacja: 13.04.2010