Nowa umowa na dostawy ropy do Możejek

Udostępnij artykuł

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen S.A. a Gunvor w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku wynosi 610,1 milionów dolarów, czyli ok. 1 927 milionów złotych według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dni zawarcia poszczególnych umów – poinformował płocki koncern w komunikacie..

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN Orlen S.A. z Gunvor od 1 kwietnia 2010 roku do 21 czerwca 2010 roku jest umowa z 27 kwietnia 2010 roku o wartości ok. 59,66 milionów dolarów, czyli ok. 174 miliony zł.

PKN ORLEN S.A. posiada 100 proc. udziałów w AB ORLEN Lietuva.

PKN Orlen miał 1308,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2505,24 mln zł straty rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1097,08 mln zł wobec 1603,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody koncernu wyniosły 67927,99 mln zł wobec 79533,23 mln zł rok wcześniej.
PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton.

Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.
 

Opublikowano: 22.06.2010
Aktualizacja: 22.06.2010