Nowe paliwo zwiększy efektywność rafinerii Lotosu

Udostępnij artykuł

– W efekcie nasza rafineria będzie w stanie zwiększyć sprzedaż własnych produktów, na które popyt stale rośnie. Nie bez znaczenia pozostaje także walor ekologiczny nowego paliwa. Dzięki wykorzystaniu gazu ziemnego ograniczymy emisje dwutlenku węgla do atmosfery. A z realizacji tej inwestycji skorzystają także nasi sąsiedzi – dodaje wiceprezes Grupy Lotos.

Grupa Lotos S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarły 16 czerwca 2009 r. umowę na dostawy gazu ziemnego do rafinerii w Gdańsku. Jej szacunkowa wartość w okresie pięciu lat wyniesie ponad 2,2 mld zł.

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Zgodnie z jej zapisami dostawy gazu zostaną uruchomione w grudniu 2011 roku. W 2012 r. PGNiG S.A. sprzeda Grupie Lotos S.A. 403 mln m sześc. gazu ziemnego, a docelowo 447 mln m3 rocznie.

Podstawowym celem umowy jest zapewnienie dostaw gazu sieciowego na potrzeby rafinerii Grupy Lotos S.A. w Gdańsku. Paliwo to zastąpi obecnie używane: gaz propan-butan, benzynę lekką oraz olej opałowy. Zamiana paliw wykorzystywanych w rafinerii spowoduje uwolnienie puli produktów w ilości nawet do 300 tys. t rocznie, które zostaną skierowane na rynek. Dotyczy to głównie gazu LPG.

– Zwiększenie sprzedaży gazu ziemnego to strategiczny cel PGNiG. Umowa podpisana z Grupą Lotos należy do największych, jakie podpisaliśmy w ostatnich latach. Dzięki tej umowie Lotos wszedł do pierwszej piątki największych odbiorców paliwa gazowego – mówi Artur Bieliński, Dyrektor Departamentu Obrotu Gazem w PGNiG SA. – Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie trwała przez następne lata, dając szanse na kolejne zwiększenia dostaw. Należy też dodać, że realizacja tej umowy nie mogłaby się odbyć bez dużego zaangażowania Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa.

Razem z powyższą umową została również podpisana umowa między Grupą Lotos S.A., a Pomorską Spółką Gazownictwa, z Grupy Kapitałowej PGNiG SA, o przyłączenie do sieci gazowej. W ramach tej umowy PSG wybuduje gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Kolnik k/Pszczółek – Gdańsk, o długości ok. 31 km wraz z obiektami kubaturowymi. Gazociąg, oprócz zasilenia Grupy Lotos S.A., będzie źródłem gazu dla sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia miasta Gdańsk, umożliwiając przyłączenie nowych odbiorców i gazyfikację nowych obszarów tj.: miejscowości Wiślinka, Przejazdowo, Wyspy Sobieszowskiej. Przyczyni się również do zwiększenia odbioru gazu przez klientów w rejonie dzielnic Gdańska, takich jak Stogi, Przeróbka czy Górki Zachodnie.

Lotos, odbierając przewidziane w umowie wielkości gazu ziemnego, zostanie największym odbiorcą przemysłowym PSG. Spowoduje to wzrost o ok. 35 proc. wolumenu gazu dystrybuowanego przez spółkę.
 

Opublikowano: 17.06.2010
Aktualizacja: 17.06.2010