Nowy zarząd Orlen Lietuva

Udostępnij artykuł

Po czwartkowej decyzji zarządu w jego nowym składzie znaleźli się: Ireneusz Fąfara – prezes zarządu Orlen Lietuva, generalny dyrektor; Jarosław Roman Szaliński członek zarządu, zastępca dyrektora generalnego ds. finansowych; Jacek Tomasz Szafrański członek zarządu, zastępca dyrektora generalnego ds. sprzedaży, Edmond Seghman członek zarządu, zastępca dyrektora generalnego ds. nadzoru produkcji, Vita Petrošienė – członek zarządu, zastępca dyrektora generalnego ds. wsparcia biznesowego. Sławomir Robert Jędrzejczyk – członek zarządu Orlen Lietuva. Wiceprezes Zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

– Obecny skład Zarządu z kompetencjami i doświadczeniem jego członków to, z punktu widzenia właściciela firmy, optymalne rozwiązanie w kontekście zadań operacyjnych i wyzwań stojących przed spółką w tak trudnym dla niej okresie – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ireneusz Fąfara ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Uczestniczył w kursach krajowych i zagranicznych dotyczących finansów i funkcjonowania rynków kapitałowych organizowanych m.in. przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Wiedzę praktyczną zdobywał także na giełdach we Frankfurcie i w Dusseldorfie.

W dotychczasowej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcje prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (2007-2009), Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998-2007), wiceprezesa zarządu, Dyrektora Domu Maklerskiego i Analityka Finansowego w Banku Energetyki SA w Radomiu (1992-1998).
 

Opublikowano: 30.04.2010
Aktualizacja: 30.04.2010