Obiekty niezależne to prawie połowa stacji

Udostępnij artykuł

– Nie bez znaczenia również pozostawało zamykanie stacji niezależnych ze względu na niską rentowność i brak środków na konieczne modernizacje oraz dostosowania do norm. Część z tych stacji przechodziła również pod szyld sieci koncernowych (łącznie spadek o 150). Niemniej jednak na koniec 2009 roku nadal utrzymywał się – niespotykany na innych rynkach – wysoki udział tej grupy stacji (48%). W efekcie również rosły udziały koncernów zagranicznych, dochodząc do 18 proc. – podkreśla Magdalena Jończak.
 
– Pozycję lidera niezmiennie zajmuje PKN Orlen, posiadając ok. 1747 stacji, tym samym kontrolując 26 proc. stacji w Polsce. Drugie miejsce na rynku utrzymuje sieć BP, licząca 384 stacje. Jednak w związku z szybszym tempem rozwoju sieci Shell w 2009 roku, obserwowany wcześniej bezpieczny dla BP dystans został zredukowany do trzech stacji. Przy założeniu utrzymania takiego tempa rozbudowy sieci, zmiany na pozycji wicelidera wydają się przesądzone – mówi Jończak.

– W 2009 roku można było obserwować dalsze odejście od podejścia „wszystko dla wszystkich” poprzez budowanie zróżnicowanej oferty dla poszczególnych segmentów klientów ( premium, ekonomicznego oraz niskocennego). Wyzwaniem strategicznym dla zapewnienia stabilnego, długofalowego i rentownego wzrostu staje się definiowanie i wdrażanie właściwych formatów zapewniających rentowność w wybranych segmentach – zauważa Magdalena Jończak.

Zwraca uwagę na to, że ofertę premium rozwijały PKN Orlen, Grupa Lotos, BP, Shell i Statoil. – Spora grupa klientów, w wyniku przesunięcia preferencji z ceny na jakość, zainteresowana była paliwami premium, których sprzedaż rozwijała się znacznie dynamiczniej od paliw standardowych. Wzrost przychodów z oferty paliwowej premium jest wynikiem postępującego umocnienia pozycji sieci premium, stanowiąc tym samym barierę wejścia dla nowych graczy – podkreśla Magdalena Jończak.

– W 2009 roku mogliśmy zaobserwować również znaczny 12,5 procentowy wzrost sprzedaży przystacyjnych sklepów. W związku z coraz szerszą ofertą pozapaliwową, kluczowym czynnikiem sukcesu sieci jest umiejętność optymalizacji łącznej marży, a więc powiązanie oferty paliwowej i pozapaliwowej przez – między innymi – wykorzystanie dźwigni popytowej pomiędzy kategoriami – podsumowuje Magdalena Jończak.
Zgodnie z danymi POPiHN na koniec 2009 roku w Polsce było 6716 stacji paliw, czyli o 140 mniej niż na koniec 2008 roku. Liczba stacji koncernów krajowych na koniec 2009 roku według POPiHN wyniosła 2074, wobec 2458 przed rokiem. Koncerny zagraniczne umocniły swoją pozycję zwiększając liczbę stacji z 1223 w 2008 roku do 1312 na koniec 2009 roku. Szacunkowa liczba stacji operatorów niezależnych zmalała z 6854 do 6716.

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010