OBR Płock: Wyłączność negocjacyjna dla ProFounders

Udostępnij artykuł

Na początku kwietnia MSP dopuściło do negocjacji równoległych trzy firmy: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ProFounders Ventures Management GmbH z siedzibą w Monachium oraz Spółka Pracownicza OBR Płock Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Płocku.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna powstał 1 października 2007 w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo – rozwojowej pod nazwą Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego z siedzibą w Płocku, powstałej w 1971 roku.

Spółka jest producentem paliw lotniczych, dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw, wyrobów z tworzyw sztucznych, wysokiej czystości odczynników i chemikaliów oraz inhibitorów korozji. Ponadto zajmuje się naukowymi i praktycznymi działaniami na rzecz przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska.

Aktualnie działalnością produkcyjną zajmują się: Pion Handlu i Produkcji Tworzyw Sztucznych oraz Pion Produkcji i Sprzedaży Chemikaliów. Spółka jest jednym z największych producentów benzyny lotniczej w Europie środkowo-wschodniej (rynek krajowy oraz m.in. Litwa, Rumunia, Anglia, Rosja), eksportuje także na rynki egzotyczne takie jak: Sudan, ZEA czy Jordania.

Działalność naukowo-badawcza realizowana jest przez wyspecjalizowane Zakłady i Pracownie m.in. Zakład Rafineryjny, Inżynieryjno – Projektowy, Informatyczny, Antykorozyjny i Analityczny oraz Dział Informacji Naukowo – Technicznej wraz z Biblioteką. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe obejmują swoim zakresem opracowania koncepcyjne, analizy techniczno-ekonomiczne, projekty modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, kompleksową ochronę antykorozyjną infrastruktury przemysłowej oraz opracowania z zakresu ochrony środowiska. Wiele z prowadzonych prac badawczych zostało wdrożonych w przemyśle i przynosi wymierne efekty ekonomiczne lub ekologiczne dla jednostek wdrażających. Spółka bierze także czynny udział w realizacji europejskich projektów badawczych.

Ponadto Zakład Analityczny OBR specjalizuje się w wykonywaniu badań prowadzonych na rzecz przemysłu rafineryjnego, przetwórstwa i użytkowania produktów ropopochodnych oraz ochrony środowiska związanego z procesami produkcji, dystrybucji, magazynowania i użytkowania paliw.
 

Opublikowano: 04.05.2010
Aktualizacja: 04.05.2010