OLPP: 571 mln na inwestycje

Udostępnij artykuł

Grupa Kapitałowa PERN, w skład której wchodzi także OLPP opracowała strategię inwestycyjną na lata 2010 – 2015. W tym okresie GK PERN chce przeznaczyć na realizację inwestycji 1,8 mld złotych.

Znacząca część z tych nakładów inwestycyjnych, w kwocie około 1.1 mld zł, będzie wydatkowana przez spółkę PERN „Przyjaźń” S.A., głównie na inwestycje w segmencie ropy naftowej: rurociągi i magazyny.
Strategia GK PERN przypisuje spółce OLPP kluczową rolę w zakresie segmentu logistyki paliwowej.

Działania OLPP w najbliższych latach będą skoncentrowane na prowadzeniu inwestycji modernizacyjnych w celu dostosowania infrastruktury do wymogów ochrony ppoż. i ochrony środowiska, jak również zwiększeniu wachlarza usług świadczonych w poszczególnych bazach paliw, w szczególności usług blendowania biopaliw, usług laboratoryjnych, etc.

Długofalowym efektem utworzenia Grupy Kapitałowej PERN będzie optymalizacja polskiej infrastruktury logistyki naftowej. W ramach tych działań OLPP przygotuje strategię optymalizacji baz, w ramach której przemodelowana zostanie infrastruktura logistyczna, by w jak najlepszy sposób odpowiadała zapotrzebowaniu rynkowemu i jednocześnie maksymalizowała efektywność operacyjną i ekonomiczną każdego z obiektów.
 

Opublikowano: 22.06.2010
Aktualizacja: 22.06.2010