Orlen: 5,6 proc. mniejszy wolumen sprzedaży detalicznej na Litwie

Udostępnij artykuł

Orlen: 5,6 proc. mniejszy wolumen sprzedaży detalicznej na Litwie
Według skonsolidowanego raportu PKN Orlen za 2009 rok sprzedaż detaliczna AB Ventus Nafta wolumenowo była o 5,6 proc. niższa niż w 2008 roku. Nie jest to jednak bardzo zły wynik w zestawieniu z całym rynkiem litewskim, który odnotował spadek na poziomie 17 proc.
 
Litewski detaliczny rynek paliw w 2009 roku zmagał się ze skutkami postępującego pogorszenia wskaźników makroekonomicznych. Głównymi czynnikami zmniejszania się rynku było ogólne spowolnienie gospodarcze (22 proc. spadek sprzedaży detalicznej względem roku 2008 wg danych Litewskiego Urzędu Statystycznego), oraz recesją w sektorze transportowym i konstrukcyjnym oraz pokrewnych, przekładająca się na spadek wolumenów sprzedaży do odbiorców biznesowych. Ogólnorynkowy trend spadkowy znalazł odbicie także w wynikach sprzedaży spółki AB Ventus Nafta, która odnotowała w 2009 roku zmniejszenie wolumenów o 5,6 proc. w porównaniu do 2008 roku, przy jednoczesnej negatywnej dynamice całego detalicznego litewskiego rynku sprzedaży paliw na poziomie 17,1 proc.” – czytamy w sprawozdaniu zarządu PKN Orlen.
Pomimo negatywnych trendów w konsumpcji w 2009 roku sprzedaż ON i LPG na stacjach CoCo (Company Owned Company Operated) spółki wzrosła odpowiednio o 3,6 proc. oraz 4,7 proc. względem roku poprzedniego. W 2009 roku zwiększono udział rynkowy AB Ventus Nafta do poziomu 4,0 proc. (3,6 proc. w 2008 roku). Grupa Orlen dysponowała na Litwie na koniec 2009 roku siecią 35 stacji zarządzanych przez spółkę AB Ventus Nafta. Większość z nich (26) działało w formule CoCo, natomiast pozostałych 9 w formule DoFo.
Opublikowano: 01.04.2010
Aktualizacja: 01.04.2010