Orlen analizuje budowę instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka i okolic

Udostępnij artykuł
PKN Orlen w ramach strategii dochodzenia do neutralności emisyjnej do 2050 roku rozwija nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne przetwarzanie odpadów komunalnych. Powstające w jego wyniku surowce byłyby wykorzystywane do wytwarzania produktów i półproduktów petrochemicznych oraz rafineryjnych w nowoczesnej i ekologicznej instalacji. Koncern podpisał list intencyjny o współpracy w tym zakresie z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, które dostarczałyby odpady. Wspólnie realizowany projekt byłby pierwszym w Polsce w pełni wdrażającym zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

– Europejskie regulacje w zakresie ochrony środowiska traktujemy jako szansę, którą w pełni chcemy wykorzystać. Dlatego konsekwentnie realizujemy strategię Orlen2030, która odpowiada na te wyzwania, jednocześnie wytyczając nam drogę do nowoczesnego, zrównoważonego biznesu. Jednym z jej podstawowych założeń jest realizacja projektów recyklingu odpadów i wdrażanie w ten sposób zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Dynamiczny rozwój tego obszaru naszej działalności znacząco przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspektywie, a także istotnie wpłynie na wzrost konkurencyjności i efektywności ekologicznej polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

– Jesteśmy nowoczesnym miastem, które stawia na rozwiązania przyjazne środowisku. Mam satysfakcję, że inicjatywna, którą jako samorząd podejmujemy wspólnie z PKN Orlen, będzie mieć pozytywne znaczenie dla środowiska naturalnego i przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom Płocka oraz regionu, jak i PKN Orlen – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Porozumienie podpisane przez PKN Orlen z Miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku to pierwszy krok w kierunku zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka oraz okolic i wykorzystania ich do produkcji m.in. poliolefin, na które systematycznie rośnie zapotrzebowanie.

– Realizujemy projekty, w których wykorzystujemy najlepsze i najbardziej efektywne ekologicznie technologie. Chcemy zastosować je także budując nowoczesną instalację do kompleksowego recyklingu zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Płocka i okolic. Instalacja projektowana będzie tak, aby funkcjonować w systemie zero waste, dążąc tym samym do maksymalnego ograniczenia produkcji odpadów – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Inwestycja związana z budową instalacji do recyklingu odpadów komunalnych, którą analizuje PKN Orlen, przyniosłaby korzyści nie tylko spółce, lecz także mieszkańcom Płocka i okolic, którzy tylko w 2020 roku wytworzyli ponad 57 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, nadających się do dalszego zagospodarowania.

Jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami, spółka należąca do Miasta Płock, która zajmuje się kompleksowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym ich sortowaniem oraz przetwarzaniem frakcji organicznej.

– Realizacja projektu wspólnie z PKN Orlen i Miastem Płock zagwarantuje nam w przyszłości odbiór resztkowych odpadów kalorycznych, które zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być składowane, a tym samym zmniejszy koszty, które obecnie w związku z tym ponosimy – mówi Stefan Kotlewski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami.

W instalacji, której budowę analizuje PKN Orlen, jednym z produktów przetwarzania odpadów byłby wodór. Dlatego projekt ten jest częścią flagowego przedsięwzięcia wodorowego PKN Orlen – Hydrogen Eagle. Zakłada ono budowę  hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Projekt Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.