Orlen Gaz szuka wykonawcy projektu

Udostępnij artykuł

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej: posadowienie wagi samochodowej na terenie rozlewni; projekt instalacji technologicznej LPG stanowiska przeładunku autocystern oraz podłączenie jej do istniejącej instalacji, projekt instalacji elektrycznej, projekt ewentualnej wymiany agregatów pompowych LPG oraz modernizacja instalacji technologicznej LPG oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.
Zgodnie z oczekiwaniami Orlen Gaz oferta powinna zawierać dokładaną identyfikację firmy oferenta, określenie „oferta” oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta. Chętni powinni również przedstawić wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowano prace w zakresie porównywalnym do zapytania Orlen Gaz wraz z referencjami.
Zgodnie z wymaganiami Orlen Gaz oferty powinny zostać dostarczone do 19 kwietnia do siedziby spółki Orlen Gaz – ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock. Wybór oferty ma nastąpić do 31 maja 2010 roku, a zlecenie na dostawę lub podpisanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia wyboru oferty.
Orlen Gaz zastrzegł sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz podpisania zlecenia lub zawarcia umowy z więcej niż jednym dostawcą
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania ofertowego można uzyskać od Marty Majchrowskiej (Tel. 607 590 962 marta.majchrowska@orlengaz.pl) oraz Marek Sweklej (Tel. 691 855 955 marek.sweklej@orlengaz.pl).
Opublikowano: 08.04.2010
Aktualizacja: 08.04.2010