Orlen napędzany wodorem

Udostępnij artykuł

PKN Orlen, jako lider Mazowieckiej Doliny Wodorowej, podpisał z 37 podmiotami – przedstawicielami biznesu, nauki i finansów, umowę rozpoczynającą jej działalność. Współpraca obejmie produkcję, magazynowanie i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych wpisuje się w dążenie PKN Orlen do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Mazowiecka Dolina Wodorowa Orlen

Strategia Wodorowa Grupy Orlen

– Wdrażamy założenia Strategii Wodorowej Grupy Orlen opublikowanej w lutym tego roku. Współpraca 37 podmiotów z obszaru biznesu, nauki i finansów to ogromna szansa na dynamiczny rozwój lokalnych aktywów wodorowych. Nisko i zeroemisyjne technologie wodorowe mają dla PKN Orlen, jak również całej gospodarki w Polsce, szczególne znaczenie. Nie tylko pozwalają realizować cel neutralności emisyjnej, ale dają możliwość stopniowego zmniejszania zużycia paliw kopalnych. W ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej przewidujemy intensywny rozwój inteligentnych specjalizacji. W tym kształcenie młodzieży i studentów, którzy będą w niedalekiej przyszłości stanowić fundament polskich innowacyjnych technologii wodorowych.
– mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W ciągu ostatnich miesięcy trwały intensywne prace nad określeniem ram funkcjonowania Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Już wskazano konkretne inicjatywy warte podjęcia. To m.in. projekty produkcji węglowodorów syntetycznych z wykorzystaniem nisko i zeroemisyjnego wodoru. To także powołanie Akademii wodoru i nowoczesnych technologii, która ruszy z pierwszą edycją jeszcze w 2022 r.

W tym czasie prowadzono również prace zmierzające do pozyskania wsparcia Mazowieckiej Doliny Wodorowej w programach europejskich. To umożliwiłoby skorzystanie ze skutecznych narzędzi. Posłużą one do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych, m.in. służących do nawiązywania kontaktów biznesowych z innymi dolinami. Wszystkie podejmowane w ramach współpracy działania będą się opierały na wymianie wiedzy i doświadczeń członków Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Mazowiecką Dolinę Wodorową powołano na zasadach klastra, tak aby umożliwić jak najbardziej swobodny dobór form współpracy pomiędzy jej członkami. Prace nad jej utworzeniem trwały od 20 października 2021 roku i rozpoczęły się podpisaniem listu intencyjnego.

– Dostrzegamy wyzwania, jakie stawia przed nami transformacja energetyczna, dlatego rozwijamy odnawialne źródła energii. Stawiamy na wodór jako paliwo przyszłości. Działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej z pewnością przyczyni się do intensyfikacji naszych prac. A przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z uznanymi partnerami tylko przyspieszą rozwój potrzebnych technologii.
– mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach. Za główny przyjęto budowę łańcucha wartości wodoru w obszarze Mazowsza. Przykładem tego są planowane do wdrożenia przez PKN Orlen pierwsze projekty wodorowe. Wśród nich m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru. Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr. Równie ważne będzie prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

Zgodnie ze Strategią Wodorową Polski w naszym kraju powołanych zostanie co najmniej pięć dolin wodorowych. Będą w nich rozwijane technologie oparte na tym paliwie. Każda z dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Obecnie na świecie istnieje 36 dolin wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie.

Firmy członkowskie

Mazowiecką Dolinę Wodorową tworzą: PKN Orlen, Agencja Rozwoju Przemysłu, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Toyota Motor Poland Company Limited, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, Alstom Konstal, Siemens Energy, Solaris Bus & Coach, Komunikacja Miejska Płock, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Uniqate, Stomil Bydgoszcz, “NanoSpaceLab”, Instytut Informatyki i Optoelektroniki, Politechnika Łódzka, Krajowa Spółka Cukrowa, Omis, Microsoft, AC, Centrum Łukasiewicz, Centralny Port Komunikacyjny, Polska Spółka Gazownictwa, Fundacja KEZO, Bank Gospodarstwa Krajowego, PERN, Instytut Badań Edukacyjnych, Horus-Energia, Soltec.

Źródło: PKN Orlen

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2022
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

LRDSP Raport okladka x

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 11.04.2022
Aktualizacja: 11.04.2022