Orlen: Niebawem decyzja ws. ekspozycji cen

Udostępnij artykuł

– Kryteria są wysokie i trwa proces rozpatrywania wszystkich nadesłanych ofert. Nie wiemy jeszcze czy wszystkie spełniły wymogi określone w przetargu. Decyzje mogą zapaść już w tym tygodniu – uszłyszeliśmy w PKN Orlen.

Zgodnie z wymaganiami Orlenu wszystkie elementy powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie promieniowania UV oraz czynników zewnętrznych. Elementy POS powinny posiadać możliwość instalacji przez niewykwalifikowane osoby, produkty POS powinny posiadać możliwość instalacji przez niewykwalifikowane osoby, kolorystyka wyrobów powinna być oparta na palecie RAL wg. katalogu wzorcowego, a utrzymanie elementów w czystości nie powinno wymagać konserwacji za pomocą specjalnych środków termicznych.

Orlen oczekuje również, że oferenci będą mogli zadeklarować możliwość serwisowania ok. 2000 stacji rocznie w Polsce. Muszą oni również być w stanie przeprowadzić bezpłatne szkolenia dla kierowników regionalnych oraz menedżerów biznesu sklepowego z systemów ekspozycji cen i sposobu instalacji tych elementów w sklepie oraz nowości rynkowych.

Oferenci powinni również potwierdzić możliwość przygotowania bezpłatnych kwartalnych raportów z wizyt na stacjach z uwzględnieniem zapotrzebowań i braków z zakresu elementów POS. Innym istotnym warunkiem jest również zapewnienie stworzenie bezpłatnie platformy internetowej umożliwiającej bezpośrednie i szybkie składanie zamówień przez stacje.

PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton.

Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.
 

Opublikowano: 28.05.2010
Aktualizacja: 28.05.2010