Orlen: Spadek sprzedaży hurtowej o 6,8 proc.

Udostępnij artykuł

Orlenowi wyraźnie nie sprzyjały warunki na rynku czeskim i litewskim. Szacuje się, że konsumpcja benzyn na Litwie była w 2009 roku o 11,6 proc. niższa niż w roku ubiegłym, a oleju napędowego o 18,1 proc. Na rynku czeskim łączna konsumpcja benzyn i diesla o 4 proc. Dobry wynik w hurtowej sprzedaży paliw odnotowano natomiast na rynku polskim. Stało się tak dzięki realizacji sprzedaży w grupie klientów kluczowych (przedsiębiorstw oraz zagranicznych koncernów paliwowych). Dodatkowy pozytywny wpływ na poziom sprzedaży miały okresowe promocje cenowe w bazach magazynowych Grypy Orlen.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez spółkę udział grupy PKN Orlen w rynkach, na których działa zwiększa się. W 2009 roku udział PKN Orlen w sprzedaży hurtowej i detalicznej benzyn, oleju napędowego oraz lekkiego oleju opalowego na rynku Polskim wyniósł 61,9 proc., wobec 61,6 proc. W Czechach udział w sprzedaży detalicznej i hurtowej benzyn, oleju napędowego oraz paliwa Jet wyniósł 31,4 proc., wobec 30,9 proc. w 2008 roku. Na Litwie udział koncernu w rynku wyniósł 90,3 proc., wobec 89,1 proc. rok wcześniej.   
 
W 2009 roku Grupa Orlen prowadziła hurtową sprzedaż paliw produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji oraz Litwy i krajów bałtyckich. Podmiotami wchodzącymi w skład segmentu Grupy Orlen były jednostki sprzedaży hurtowej PKN Orlen, ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., Orlen PetroTank Sp. z o.o., Petrolot Sp. z o.o., Orlen Gaz Sp. z o.o. (Polska), Uniraf Slovakia (Słowacja), Unipetrol RPA (Czechy), Orlen Lietuva (Litwa, Ukraina, Polska, sprzedaż morska).
Opublikowano: 02.04.2010
Aktualizacja: 02.04.2010