Orlen stawia na sprzedaż pozapaliwowową

Udostępnij artykuł

Na koniec I kwartału 2010 r., jak podaje płocki koncern, liczba punktów gastronomicznych w ramach Stop Cafe i Stop Cafe Bistro wyniosła 497, co oznacza wzrost o 106 w ujęciu rok do roku. Stały rozwój sieci małej gastronomii pozwolił płockiemu koncernowi ograniczyć niekorzystny wpływ marż paliwowych realizowanych w pierwszych trzech miesiącach 2010 roku.

– Efekt ten był szczególnie widoczny na rynku polskim i niemieckim, gdzie odnotowano wyższą sprzedaż towarów oraz rosnący popyt na usługi gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro – poinformował PKN Orlen.

W I kwartale 2010 roku zysk operacyjny segmentu detalicznego Grupy Orlen wyniósł 75 mln zł, w porównaniu do 87 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Koncernowi udało się jednak zwiększyć wolumeny sprzedaży paliw o 4 proc. w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku ubiegłego.
Według koncernu dodatni wpływ wzrostu sprzedaży na raportowany wynik operacyjny wyniósł 9 mln zł w ujęciu rok do roku.

Jednak duży wpływ na obniżenie wyników w pierwszym kwartale miały czynniki rynkowe. Według Orlenu presja na marże paliwowe widoczna szczególnie na rynku polskim i niemieckim wpłynęła na zmniejszenie wyniku operacyjnego segmentu o 48 mln zł w ujęciu rok do roku.

PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton.

Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.

Płocki koncern stale rozwija sieć sprzedaży detalicznej. W pierwszych kwartale tego roku w Grupie Orlen uruchomiono 4 nowe stacje paliw (3 w Polsce i 1 w Niemczech) oraz ukończono modernizację 9 stacji (6 w Polsce, 1 w Niemczech i 2 w Czechach).
 

Opublikowano: 28.05.2010
Aktualizacja: 28.05.2010