Orlen: Sukces negocjacji płacowych

Udostępnij artykuł

Podpisane porozumienie sygnowały wszystkie organizacje związkowe, które pozostawały z koncernem w sporze zbiorowym, czyli NSZZ Solidarność, Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego.

– Cieszę się, że po raz kolejny w trakcie negocjacji płacowych zwyciężyła odpowiedzialność za naszą Firmę i realna ocena możliwych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Sytuacja branży rafineryjnej jest wciąż niestabilna dlatego tak ważne jest, byśmy podejmowali takie decyzje, które pozwolą naszej Firmie realizować przyjęte w strategii założenia jej dalszego rozwoju – podsumował wynik negocjacji Prezes Zarządu, Jacek Krawiec.

Od samego początku rozmów na temat tegorocznych podwyżek wynagrodzeń wszystkim partnerom zaangażowanym w negocjacje zależało na tym, by jak najszybciej osiągnąć kompromis. Dzięki temu, mimo dużej rozbieżności wstępnych stanowisk, negocjacje w ramach sporu zbiorowego trwały tylko nieco ponad miesiąc. Mimo wyznaczenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej negocjatora, nie było konieczności do angażowania go w mediacje.

Sformułowane w porozumieniu ustalenia zostały już formalnie potwierdzone uchwałą zarządu i skierowane do realizacji.

Zapisy porozumienia nie obejmują menedżerów bezpośrednio podległych członkom zarządu.

PKN Orlen miał 1308,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2505,24 mln zł straty rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1097,08 mln zł wobec 1603,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody koncernu wyniosły 67927,99 mln zł wobec 79533,23 mln zł rok wcześniej.
PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton.

Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.
 

Opublikowano: 21.04.2010
Aktualizacja: 21.04.2010