Orlen Upstream oraz PGNiG kontynuują prace wiertnicze

Spółki wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego Miłosław E.  To już drugi wspólny otwór na tym obszarze. Realizacja prac umożliwi efektywniejsze wydobycie udokumentowanych zasobów gazu.

Nowy otwór, Miłosław-6H został zaprojektowany jako odwiert z odcinkiem horyzontalnym (poziomym) poprowadzonym w utworach czerwonego spągowca, co powinno zapewnić o wiele większe przepływy gazu. Jego całkowita długość wyniesie około 4 700 metrów. Odcinek pionowy zaplanowany jest do głębokości 3 680 metrów, natomiast długość odcinka poziomego wyniesie 800 metrów. Otwór Miłosław-6H położony jest około 100 metrów od odwiertu Miłosław-4K. Rozpoczęte dzisiaj wiercenie potrwa około 80 dni.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

– Zastosowanie technologii wierceń horyzontalnych przyniosło bardzo dobre efekty we wcześniej wykonywanych odwiertach na tym terenie – powiedział Janusz Radomski, prezes zarządu Orlen Upstream. – Dzięki wykonaniu odcinków poziomych w innych odwiertach, udało nam się zwiększyć poziom wydobycia z utworów czerwonego spągowca, który jest dla nas celem geologicznym projektu Płotki. 

Złoże gazu Miłosław E, z którego obie spółki rozpoczęły wydobycie w 2017 roku, leży na obszarze projektowym Płotki w gminie Miłosław (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Zostało ono udokumentowane w 2015 roku w trakcie wiercenia otworu Miłosław-4K na koncesji Kórnik-Środa (nr 32/96/p).

Zasoby wydobywalne oszacowano na poziomie ok. 900 mln m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego, a prognozowana eksploatacja złoża potrwa około 15-20 lat.

Orlen Upstream, spółka celowa PKN Orlen w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów, dysponuje 49 proc. udziałów w tym projekcie. PGNiG posiada pozostałą część i jest operatorem.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.