Orlen: Wzrost sprzedaży paliw o 5 procent

Udostępnij artykuł

– Na tle trudnych uwarunkowań rynkowych PKN Orlen odnotował w 1 kwartale 2010 roku zwiększenie wolumenu sprzedaży detalicznej o 4 proc. w ujęciu rok do roku osiągnięte głównie na rynku polskim i niemieckim i przy niższych wolumenach w Czechach – czytamy w komunikacie zarządu spółki.

Ponadto koncern zanotował zmniejszenie sprzedaży segmentu rafineryjnego o 14 proc. w ujęciu rok do roku. Przyczyna tego była przede wszystkim w wyniku spadku konsumpcji oraz wyższego zapotrzebowania segmentu detalicznego.

Według wstępnych szacunków zarządu zysk operacyjny koncernu wyniósł w pierwszym kwartale 0,4 mld zł.
PKN Orlen miał 1308,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2505,24 mln zł straty rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1097,08 mln zł wobec 1603,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody koncernu wyniosły 67927,99 mln zł wobec 79533,23 mln zł rok wcześniej.
PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton.

Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.
 

Opublikowano: 22.04.2010
Aktualizacja: 22.04.2010