Orlen ze zgodą UOKiK na połączenie z PGNiG

Udostępnij artykuł

PKN Orlen otrzymał zgodę prezesa UOKiK na połączenie z PGNiG. To już kolejny, po wyborze przez PKN Orlen partnerów do realizacji środków zaradczych w procesie przejęcia Grupy Lotos, kamień milowy osiągnięty w procesie budowy koncernu multienergetycznego. W efekcie powstanie silny, zintegrowany podmiot, ze zdywersyfikowanymi obszarami działalności, wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Orlen z kolejnym przejęciem

Zgodnie z decyzją UOKiK nowy, multienergetyczny koncern pozostanie właścicielem infrastruktury magazynowej gazu ziemnego. Natomiast warunkiem postawionym przez UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland. To spółka z Grupy PGNiG będąca operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce. Nabywca będzie podlegał zatwierdzeniu przez prezesa UOKiK i będzie musiał spełnić kryteria umożliwiające zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego. Zagwarantuje on bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie. Finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach. Na tę decyzję nie czekaliśmy z założonymi rękami. Równolegle prowadziliśmy prace, aby przygotować cały proces od strony organizacyjno-technicznej. Dzięki temu PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca 2022 r. Bezpieczeństwo energetyczne musi być związane z procesem transformacji energetycznej. Dlatego w ciągu ostatnich czterech lat podjęliśmy decyzję o inwestycjach w modernizację istniejących aktywów. Zainicjowaliśmy nowe projekty wzmacniając nasze kompetencje w obszarze petrochemii, energetyki oraz badań i rozwoju. Dzięki temu teraz jesteśmy dobrze przygotowani do przeprowadzenia transformacji energetycznej, z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.

– mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2022
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

LRDSP Raport okladka x

Warunki UOKiK

Decyzję uwarunkowano sprzedażą spółki Gas Storage Poland, operatora systemu magazynowego gazu ziemnego, z Grupy PGNiG. Propozycję środka zaradczego przygotowano z dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego do odbiorców w Polsce. Nabywca spółki, będącej operatorem magazynów, będzie podlegał zatwierdzeniu przez prezesa UOKiK. Zgodnie z kryteriami zawartymi w decyzji regulatora, nowy właściciel musi zagwarantować, że działalność operatora uwzględni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nabywca nie będzie mógł też należeć do grupy kapitałowej, która zajmuje się obrotem gazem ziemnym.

Magazyny gazu są własnością PGNiG, a po transakcji ich właścicielem będzie połączony koncern. W wyniku wdrożenia środka zaradczego zmieni się jedynie właściciel Gas Storage Poland. Spółka do tej pory funkcjonowała w ramach Grupy PGNiG. Jako operator magazynów, na podstawie przepisów prawa energetycznego zapewnia obecnie i nadal będzie zapewniała dostęp do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom. Przyjęte w decyzji UOKiK zobowiązania dodatkowo wzmacniają zasady rozdzielenia działalności infrastrukturalnej od tej związanej z obrotem gazem ziemnym. To odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników badania rynku przeprowadzonego przez UOKiK w związku z koncentracją PKN Orlen i PGNiG.

Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK kończy etap pozyskiwania niezbędnych zgód i uprawnia PKN Orlen do przeprowadzenia planowanego połączenia. Do czasu jego finalizacji PKN Orlen i PGNiG pozostaną osobnymi firmami, które będą kontynuować współpracę nad realizacją transakcji. Równolegle, już od wielu miesięcy PKN Orlen wspólnie z PGNiG realizują kompleksowy program mający na celu przygotowanie spółek do bezpiecznego i skutecznego połączenia. Na bieżąco prowadzone są też rozmowy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych w Grupie PGNiG. To gwarantuje przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla pracowników.

Skutki połączenia

Połączenie PKN Orlen z PGNIG i Grupą Lotos, a wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego. Jego łączna kapitalizacja wyniesie ok. 80 miliardów zł, obsługującego ponad sto milionów klientów w Europie Środkowej. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i ich przewagach kompetencyjnych. Integracja aktywów pozwoli na zwiększenie skali działalności i poprawę stabilności finansowej. Tylko silny koncern będzie w stanie realizować inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpisujące się równocześnie w wizje zeroemisyjnej gospodarki.

Struktura transakcji została przedstawiona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, a PKN Orlen, Grupą Lotos oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia. Ma ona zagwarantować stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie PKN Orlen zostanie zwiększony.

Źródło: PKN Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.03.2022
Aktualizacja: 16.03.2022