Orlen złożył do UOKiK wniosek o przejęcie Ruchu

W dniu 8. kwietnia br. Polski Koncern Naftowy Orlen złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejęcie kontroli nad spółką Ruch.

Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez PKN Orlen z siedzibą w Płocku kontroli nad Ruch z siedzibą w Warszawie, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

PKN Orlen jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – posiadający ok. 27,52 proc. akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu. Na terenie Polski dysponuje prawie siecią prawie 1800 stacji paliw.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa „Paczka w Ruchu”). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.