Orlen złożył pozew przeciwko Yukosowi

Udostępnij artykuł

W dniu 15 lipca 2009 roku płocki koncern złożył w Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego, którym zainicjował postępowanie arbitrażowe przeciwko Yukos International, w związku z transakcją nabycia przez PKN Orlen akcji AB Mazeikiu Nafta (obecnie AB Orlen Lietuva).

Złożony przez PKN Orlen 3 maja 2010 roku pozew precyzuje roszczenia płockiej spółki zgłoszone we wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego oraz popiera je licznymi dowodami. Postępowanie arbitrażowe toczy się w Londynie, przed Trybunałem Arbitrażowym składającym się z trzech arbitrów, w oparciu o Reguły Postępowania Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej.

Dochodzona obecnie przez Orlen w postępowaniu arbitrażowym kwota 250 milionów dolarów została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (tzw. escrow), jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń płockiego koncernu wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń rosyjskiego koncernu dotyczących sytuacji Możejek na dzień 14 grudnia 2006 roku.

Ponadto PKN Orlen zastrzegł sobie prawo do zwiększenia swoich żądań lub wystąpienia z dodatkowymi roszczeniami jeśli okaże się to uzasadnione w toku postępowania arbitrażowego.

Obecnie płocki koncern posiada 100 proc. udziałów w AB Orlen Lietuva.

Patrz także: raport bieżący nr 99/2009 z 15 lipca 2009 roku, raport bieżący nr 110/2008 z 3 grudnia 2008 roku oraz raport bieżący nr 2/2009 z 6 stycznia 2009 roku.

Opublikowano: 05.05.2010
Aktualizacja: 05.05.2010