Orlen zmodernizuje 17 stacji

Płocki koncern rozpoczął postępowanie zakupowe, w ramach którego planuje nawiązać współpracę w zakresie modernizacji 17 stacji paliw.

Postępowanie zakupowe dotyczy stacji Orlen następujących lokalizacji:

SP 97 Myślenice, SP 131 Limanowa, SP 132 Kraków (trasa na Zakopane), SP 646 Autostrada A4, SP 1317 Zakopane, SP 1426 Oświęcim, SP 4001 Aleksandrowice, SP 1214 Brzegi, SP 1411 Nagłowice, SP 109 Zgorzelec, SP 428 Katowice, SP 736 Łagiewniki, SP 1522 Międzylesie, SP 4324 Paczków, SP 4375 Łąka, SP 4408 Wieszowa, SP 4409 Wieszowa.

We wszystkich lokalizacjach prace będę przede wszystkim polegały na wykonaniu płyty fundamentowej oraz przepustów dla agregatu prądotwórczego.

Termin realizacji prac budowlanych, w tygodniach od daty przekazania obiektu do realizacji wynosi 6 tygodni (Obligatoryjny termin zakończenia prac do 31.01.2019 przy założeniu terminu przekazania budowy do 19.12.2018). Oferent dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość lub na wybraną lokalizację.

Oferty w postępowaniu można składać od 22 listopada br., od godz. 10:45 do dnia 6 grudnia br., do godz. 20:00. Termin zadawania pytań upływa w dniu 4 grudnia br., o godz. 20:00.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <