PERN: 1,8 mld na rozwój infrastruktury

Udostępnij artykuł

– Strategia rozwoju GK PERN wychodzi naprzeciw potrzebom sektora naftowego w Polsce, oraz uwzględnia główne czynniki, które mogą mieć na niego wpływ – podkreśla Robert Soszyński, prezes zarządu PERN.
Najważniejsze z nich to: budowa rurociągu BPS II (omijającego terytorium Białorusi), która stwarza ryzyko ograniczenia dostaw surowca dla Polski poprzez „Przyjaźń”, rosnący przerób ropy naftowej w polskich rafineriach, przewidywany wzrost popytu na pojemności magazynowe ropy naftowej i paliw, a także wzrost konsumpcji paliw płynnych, w szczególności oleju napędowego.
W ramach strategii rozwoju GK PERN „Przyjaźń” S.A. określone zostały cztery nadrzędne cele strategiczne. Najważniejsze dla spółki jest bezpieczeństwo energetyczne – czyli określenie roli Grupy Kapitałowej PERN w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Drugim celem jest integracja GK PERN i efektywność operacyjna – czyli maksymalne wykorzystanie synergii po połączeniu PERN i OLPP w ramach jednej grupy kapitałowej.
Kolejnym celem jest rozwój dotychczasowej działalności oraz wejście w nowe obszary – poprzez realizację nowych projektów rozwojowych, rozwój dotychczasowej działalności oraz optymalizację wykorzystania infrastruktury. PERN chce też zminimalizować ryzyka wynikające z działalności operacyjnej – w szczególności ryzyka ograniczenia roli rurociągu „Przyjaźń”, a także konieczności dostosowania części infrastruktury paliwowej do ostrzejszych standardów środowiskowych.
Realizacja celów strategicznych wiąże się z wdrożeniem kilkunastu projektów inwestycyjnych. Projekty te ze względu na pilność ich wykonania oraz czas realizacji podzielone zostały na perspektywy: krótkookresowe, średniookresowe oraz długookresowe.
Najważniejszym elementem strategii jest zapewnienie dostaw ropy naftowej dla polskich rafinerii. W obliczu braku pewności kierunków dostaw surowca w przyszłości, GK PERN poprzez realizowane projekty zabezpieczy odpowiednie przepustowości infrastruktury z dwóch kierunków: wschodniego (rurociąg „Przyjaźń”), północnego (Naftoport, rurociąg Pomorski).

Opublikowano: 08.06.2010
Aktualizacja: 08.06.2010