PGNiG zwiększy wydobycie ze złoża Brońsko

Udostępnij artykuł
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych na złożu Brońsko w Wielkopolsce. Odwierty pozwolą na wydobycie dodatkowych 120 mln m sześc. gazu rocznie.

– Brońsko to drugie co do wielkości złoże gazu ziemnego w Polsce. Jego zasoby eksploatowane są stosunkowo krótko, dlatego ma wciąż duży potencjał produkcyjny. Świadczą o tym, między innymi, dwa wykonane ostatnio odwierty, dzięki którym zwiększymy wydobycie ze złoża o ponad 10 procent. Ich wysoka wydajność to zasługa połączenia wiedzy i kompetencji PGNiG z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. operacyjnych.

Zrealizowane przez PGNiG otwory Brońsko-31H i Brońsko-32 położone są na terenie gminy Śmigiel, w powiecie kościańskim. Zostały zaprojektowane w oparciu o powtórną analizę danych sejsmicznych 3D zebranych w 2019 roku. Odwiert horyzontalny Brońsko-31H ma długość całkowitą 2700 m, a głębokość ponad 2212 metry. Odwiert pionowy Brońsko-32 osiągnął głębokość: 2239 m. Prace wiertnicze zrealizowała firma Exalo Drilling z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Złoże gazu ziemnego Brońsko odkryto we wrześniu 1998 r., a jego eksploatację rozpoczęto w marcu 2001 roku. Zasoby wydobywalne złoża oszacowano na 26,7 mld m sześc. gazu ziemnego. Oznacza to, że Brońsko jest drugim największym złożem gazu ziemnego w Polsce po złożu Przemyśl. Dotychczas wydobyto z niego przeszło 12 mld m sześc. gazu.

Eksploatacja złoża jest prowadzona obecnie za pomocą 21 odwiertów wydobywczych. W ubiegłym roku z Brońska wydobyto 895 mln m sześc. gazu. PGNiG szacuje, że podłączenie do eksploatacji otworów Brońsko-31H i Brońsko-32 pozwoli zwiększyć produkcję gazu zimnego ze złoża o prawie 120 mln m sześc. (13 procent).

Nowe otwory zostaną podłączone do instalacji Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. Kopalnia, jako jeden z pierwszych zakładów PGNiG, została objęta projektem Smart Field, który spółka ogłosiła w czerwcu 2021 roku. Smart Field zakłada wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych – m.in. sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej – do zwiększenia efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W tym przypadku PGNiG zbudowało i zintegrowało modele cyfrowe dwóch złóż obsługiwanych przez kopalnię, Kościan i Brońsko, w tym modele odwiertów i gazociągów oraz instalacji napowierzchniowej. Przeprowadzone analizy i symulacje z wykorzystaniem modeli pozwoliły wybrać optymalny wariant zagospodarowania złoża, w tym lokalizację nowych odwiertów. Dzięki temu produkcja gazu ziemnego w KGZ Kościan-Brońsko zostanie utrzymana przez kolejne lata.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– KWIECIEŃ-MAJ 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 28.06.2021
Aktualizacja: 28.06.2021