PKN Orlen: Przejęcia sposobem na rozwój detalu

Udostępnij artykuł

W drugiej połowie 2009 roku i pierwszej połowie 2010 roku PKN Orlen zwiększył zyski ze sprzedaży detalicznej. W nadchodzących latach spółka przewiduje mniejszy wzrost organiczny. Określono go na około cztery procent. Koncern bierze pod uwagę przejęcia i inwestycje typu green field. Jak twierdzą analitycy, najbardziej obiecującym rynkiem są Niemcy.

Na terenie Niemiec prowadzi działalność spółka Orlen Deutschland będąca częścią Grupy Kapitałowej PKN Orlen. Niemiecka spółka kontroluje obecnie sieć ponad 500 stacji paliw działających na rynku niemieckim, z czego na koniec 2009 roku 484 obiekty działały pod marką Star.

Płocki koncern stale rozwija sieć sprzedaży detalicznej. W pierwszych kwartale 2010 w Grupie Orlen uruchomiono cztery nowe stacje paliw (trzy w Polsce i jedną w Niemczech) oraz ukończono modernizację dziewięciu stacji (sześciu w Polsce, jednej w Niemczech i dwóch w Czechach).

PKN Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.
 

Opublikowano: 17.06.2010
Aktualizacja: 17.06.2010