PKN Orlen realizuje środki zaradcze zgodnie z decyzją KE

Udostępnij artykuł

PKN Orlen podpisał umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Lotos Biopaliwa spółce Rossi Biofuel. To element realizacji środków zaradczych w związku ze sfinalizowanym przejęciem Grupy Lotos, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Równolegle trwają prace nad finalizacją umów z kolejnymi partnerami. W efekcie prowadzonego przez PKN Orlen procesu powstanie silna multienergetyczna firma. Będzie liderem transformacji energetycznej w Polsce i regionie, a także zapewni stabilne dostawy energii dla gospodarki i klientów.

PKN Orlen

Umowie zbycia 100 proc. udziałów w spółce Lotos Biopaliwa towarzyszy 4-letni kontrakt. PKN Orlen zawarł go na zakup biokomponentów wytwarzanych w Czechowicach-Dziedzicach.

Lotos Biopaliwa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach zajmuje się głównie produkcją estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Powstają na bazie oleju rzepakowego stosowanego jako biokomponent dla diesela. Dotychczas wyłącznym odbiorcą całości produkowanego przez ten podmiot FAME był PKN Orlen (a przed 1 sierpnia 2022 r. – Grupa Lotos). Dodatkowo, ok. 10 proc. produkcji spółki Lotos Biopaliwa stanowi gliceryna. Jest sprzedawana do klientów w Polsce i za granicą (w Niemczech, Czechach i Austrii).

Nabywcą udziałów w spółce Lotos Biopaliwa jest Rossi Biofuels stanowiące joint venture pomiędzy Envien International (75 proc.) i MOL (25 proc.). Pierwszy z tych podmiotów to grupa kapitałowa z bogatym doświadczeniem w zakresie biopaliw, działająca na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Słowacja, Czechy, Węgry, Szwajcaria, Chorwacja), dotychczas nieobecna w Polsce.

Równolegle trwają prace nad finalizacją umów z Saudi Aramco (obszar rafineryjny i hurtowy, a także paliw lotniczych), Grupą MOL (segment detaliczny) oraz Unimotem (działalność asfaltowa oraz obszar logistyki). Zawarcie umów przyrzeczonych ze wskazanymi nabywcami oraz w wejście w życie umów warunkowych powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję Europejską, tj. do 20 grudnia br.

Źródło: PKN Orlen

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Stacje Paliw Sprzedaż Detaliczna RAPORT 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Opublikowano: 06.10.2022
Aktualizacja: 06.10.2022