Pobór próbek i analiza ścieków na stacjach Orlenu

Udostępnij artykuł

Zakres prac oprócz pobrania próbek i przeprowadzenia analiz obejmuje również sporządzenie odpowiednich sprawozdań. Analizy, w zależności od konkretnych lokalizacji będą dotyczyły ścieków deszczowych, przemysłowych lub bytowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Biura Zakupów PKN Orlen w Płocku lub przesłać pocztą na adres: PKN Orlen. S.A. – Biuro Zakupów ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na nazwisko Zofii Pasikowskiej.
Oferty należy składać do 28 maja 2010 r. Dodatkowe pytania dotyczące zagadnień merytorycznych należy kierować Moniki Klepackiej (Monika.klepacka@orlen.pl).

PKN Orlen miał 1308,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 2505,24 mln zł straty rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1097,08 mln zł wobec 1603,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody koncernu wyniosły 67927,99 mln zł wobec 79533,23 mln zł rok wcześniej.
PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton.
Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego PKN Orlen ma najliczniejszą sieć stacji paliw w Polsce – koncernu należy 1747 obiektów, działających pod logo Orlen i Bliska na terenie całego kraju.
 

Opublikowano: 20.05.2010
Aktualizacja: 20.05.2010