Ponad 900 mln zysku Lotosu w 2009 r.

Udostępnij artykuł

Wedłu niego, największy wpływ na wysokość zysku operacyjnego miał wynik segmentu produkcji i handlu, który wyniósł ponad 479,6 mln zł.

– Sprzedaż paliw na rynku detalicznym wzrosła o 18,2 proc. W porównaniu z 2008 rokiem udział Grupy Lotos w rynku paliw ogółem w 2009 r. wzrósł o 2,9 punktu procentowego i wyniósł 28,3 proc. Oznacza to, że w trudnym kryzysowym roku, Grupa Lotos zwiększyła swój udział rynkowy, realizując skutecznie program strategiczny zakładający osiągnięcie w 2012 roku 40 proc. udział w rynku paliw – napisał Prezes w liście skierowanym do akcjonariuszy.

Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy Lotos (spółka matka), Lotos Czechowic, Lotos Jasła i Petrobalticu, który prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2009 roku wyniosło 4949 osób.

Udział koncernu w rynku paliw ogółem zwiększył się w 2009 do 28,3 proc. To o blisko trzy punkty procentowe więcej niż w 2008. Poprzez spółki Petrobaltic i Lotos Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej.

Ponadto dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wzrosną w tym roku do 7-8 mln ton. Program 10+ jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez Grupę Lotos, a pod względem skali i wartości jest on jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce do 2010 roku.

W ramach Programu 10+ w rafinerii w Gdańsku powstaje szereg nowych zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą efektywniej wytwarzać poszukiwane na rynku krajowym i zagranicznym produkty naftowe najwyższej jakości. Jego realizacja zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, do którego przyczyni się również dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz rosnące własne wydobycie ropy. Bezsiarkowe paliwo, ograniczenie emisji metali ciężkich i pyłów w wyniku realizacji Programu 10+ to bezpośrednie korzyści dla środowiska naturalnego.

Realizacja programu znacznie podniesie konkurencyjność największego zakładu produkcyjnego Grupy Lotos, a inwestycje w infrastrukturę zlecane polskim przedsiębiorstwom to nowe możliwości dla firm i nowe miejsca pracy.
 

Opublikowano: 06.05.2010
Aktualizacja: 06.05.2010