POPiHN: Brakuje wsparcia dla sprzedaży biopaliw

Udostępnij artykuł

W specjalnym memorandum POPiHN w sprawie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przedstawiciele organizacji podkreślają, że nie ma wystarczających zachęt ekonomicznych, które umożliwiałyby realizację NCW w najbardziej ekonomiczny i przyjazny dla użytkowników pojazdów sposób. "Obok kosztów związanych z tworzeniem oddzielnej infrastruktury logistycznej do obsługi biopaliw, konieczne jest subsydiowanie ich sprzedaży przez producentów i importerów – jako jedyna droga do zwiększenia popytu, a co za tym idzie uniknięcia drakońskich kar za niewypełnienie NCW. Wiąże się to z nieuzasadnionymi kosztami na poziomie około 1 mln PLN dziennie" – czytamy w memorandum.
POPiHN skarży się również na to, że nie jest realizowany „Wieloletni program promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014”. "Powoduje to brak wsparcia dla generowania popytu na biopaliwa, które dla przedsiębiorców wprowadzających je na rynek są paliwem droższym od paliw konwencjonalnych, a także mniej wydajnym energetycznie. Co za tym idzie są one kosztowniejsze w użytkowaniu dla kierowców" – podkreślają przedstawiciele Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
 
W kontekście realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego dla branży najistotniejszym problemem jest możliwość dopuszczenia do obrotu oleju napędowego B7 na co pozwala Dyrektywa 2009/30/WE w sprawie jakości paliw oraz norma EN 590. Jak dotąd jednak nie zostały przeprowadzone odpowiednie zmiany prawa. Przedstawiciele branży ostrzegają, że Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2010 roku może nie zostać zrealizowany. Oznaczałoby to dla przedsiębiorców bardzo wysokie kary, co grozi wstrzymaniem importu paliw do Polski, a w konsekwencji ich niedobór na rynku i drastyczny wzrost cen.
Opublikowano: 09.04.2010
Aktualizacja: 09.04.2010