POPiHN domaga się wprowadzenia B7

Udostępnij artykuł

"Od kilkunastu miesięcy przedsiębiorcy domagają się dopuszczenia do obrotu oleju napędowego B7, na co pozwala Dyrektywa 2009/30/WE w sprawie jakości paliw oraz norma EN 590. Niestety dotychczas nie zostały przeprowadzone odpowiednie zmiany prawa. Nieuniknione w tej sytuacji wydaje się niewykonanie NCW w roku 2010 – a co za tym idzie drakońskie kary finansowe dla przedsiębiorców" – ostrzega Polska organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego w memorandum. "Grozi to wstrzymaniem importu paliw do Polski, a w konsekwencji ich niedobór na rynku i drastyczny wzrost cen – wg. naszych szacunków o ok. 10 groszy na litrze. W celu uniknięcia takiego scenariusza konieczne są natychmiastowe działania rządu i szybkie przyjęcie nowych rozwiązań przez Sejm" – czytamy w dokumencie.
 
Rok 2010 jest trzecim rokiem z rzędu, w którym producenci i importerzy paliw są zobowiązani do wprowadzania biokomponentów i biopaliw na krajowy rynek paliwowy. Narodowy Cel Wskaźnikowy, określający minimalny udział biokomponentów w paliwach i biopaliwach ciekłych wprowadzonych do obrotu, w roku 2010 wynosi 5,75 proc. według wartości opałowej.
 
Ze względu na obowiązujące w Polsce wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, osiągnięcie takiego udziału biokomponentów w paliwach nie będzie możliwe wyłącznie poprzez dodawanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu biokomponentów (czyli maks. 5 proc.) do każdego litra produkowanych i importowanych paliw silnikowych. Z drugiej strony biopaliwa B100 (samoistne biopaliwo – 100 proc. estrów), a zwłaszcza B20 (mieszanka 80 proc. oleju napędowego i 20 proc. estrów) stanowią ułamek paliw wprowadzanych na rynek. Barierą jest znikomy popyt, związany z zastrzeżeniami producentów samochodów, a co za tym idzie obawami posiadaczy pojazdów przed stosowaniem biopaliw. Popyt na E-85 (mieszanki do 85 proc. bioetanolu z benzyną) jest praktycznie zerowy – ze względu na brak pojazdów z silnikami typu flexi-fuel. Odbiorcami biopaliw są przede wszystkim zamknięte floty pojazdów.
Opublikowano: 09.04.2010
Aktualizacja: 09.04.2010