Powołano VI kadencję zarządu OLPP

Udostępnij artykuł

Marek Beroud, Paweł Mosak, Andrzej Kania i Danuta Plich zostali powołani przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VI kadencji.

Rada powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Markowi Beroud. Paweł Mosak objął funkcję Członka Zarządu ds. strategii i handlu, Andrzej Kania – Członka Zarządu ds. inwestycji i działalności operacyjnej, a Danuta Plich – Członka Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

W dniu 22 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. podjęła uchwałę o powołaniu do składu zarządu OLPP pana Marka Beroud.

Marek Beroud jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Ma ukończone Podyplomowe Studium Marketingu i Strategii Marketingowych w Szkole Głównej Handlowej i Podyplomowe Studia Zarządzanie Ludźmi w Firmie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Ukończył MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania i Master Certificate In Project Management The George Washington University oraz dyplomy ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Controllingu i Podyplomowe Studia Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej.

Ostatnio zawodowo związany z energetyką. Pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Rynku Ciepła w Vattenfall Heat Poland S.A., wcześniejszego Departamentu Rozwoju Rynku w Vattenfall Heat Poland w Elektrociepłowniach Warszawskich S.A.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku. Jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” SA posiada 100 proc. udziałów w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 

Opublikowano: 02.06.2010
Aktualizacja: 02.06.2010